• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Zástupci obcí Mikroregionu Slušovicko se budou vzdělávat

Projekt „Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002983 je spolufinancován z OP Zaměstnanost.

Když se loni v polovině dubna podávala žádost o podporu projektu s názvem „Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko“, nikdo nedokázal ve velkém množství projektů odhadnout jeho šance na úspěch. Po roce hodnocení přišla radostná zpráva, že projekt bude z Operačního programu Zaměstnanost podpořen v celém svém rozsahu.

Realizace projektu byla zahájena 1. srpna 2017 a celý projekt bude ukončen 31. července 2019. Hlavním cílem projektu je zvyšování kvalifikace starostů, zastupitelů a zaměstnanců úřadů obcí DSO Mikroregionu Slušovicko, a to prostřednictvím vzdělávacích a výcvikových programů. Ty budou zaměřeny např. na správu obecního majetku, finanční řízení obce, ochranu osobních údajů, komunikační a prezentační dovednosti, informační a komunikační technologie nebo na chod úřadů a jiné. Výstupy ze seminářů (vč. prezentací) budou k dispozici na stránkách Mikroregionu Slušovicko – www.mikroregion-slusovicko.cz (sekce realizované projekty).

Součástí projektu je i zřízení kontaktního místa, které bude provádět mapování území a kde budou moci obce a jejich zaměstnanci možnost konzultovat své problémy týkající se výkonu veřejné správy. Toto kontaktní místo se nachází v přízemí Městského úřadu ve Slušovicích. Hmatatelným výstupem projektu bude „Evaluační zpráva o stavu veřejné správy na území Mikroregionu Slušovicko“ a metodika „Efektivní veřejná správa na území Mikroregionu Slušovicko“. Vznikne tak ojedinělá komplexní metodická podpora, která doposud voleným zástupcům a zaměstnancům úřadů chyběla.