• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Obnova majetku po živelní pohromě – komunikace Hrubý Les

Obnova jediné přístupové komunikace k RD v místní části Podkopná Lhota – Hrubý Les na p.č. 1219/2 – 117D917001642

Projekt „Obnova jediné přístupové komunikace k RD v místní části Podkopná Lhota – Hrubý Les na p.č. 1219/2“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Předmětem projektu bylo odstranění materiálu naplaveného na krajnicích, obnova záchytných příčných odvodňovacích žlabů, obnova rovnosti krytu s využitím recyklátu a provedení obrusné vrstvy živičným povrchem.

Celkový rozpočet akce: 502 806 Kč

Dotace (70%): 351 964 Kč

Spolufinancování obce (30%): 150 842 Kč