• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Seznámení s hospodařením obce


Vážení občané, blíží se nám závěr funkčního období zastupitelstva zvoleného v roce 2014. Abychom Vás podrobněji seznámili s hospodařením naší obce, rozhodli jsme se každoroční bilanční zprávy rozšířit o seznámení se zprávami o výsledku přezkoumání hospodaření obce.

Jako potvrzení správného směru, jímž se naše obec ubírá, se pro porovnání můžete seznámit se zprávami o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a aktuálně za rok 2017, případně se všemi zprávami o výsledku přezkoumání hospodaření obce v uvedeném mezidobí.

Věříme, že Vám není lhostejné prostředí ve kterém společně žijeme a uvedené zprávy si v pohodlí domova v klidu pročtete. Všechny tyto zmiňované zprávy byly zpracovány nezávislým kontrolním orgánem – Krajským úřadem Zlínského kraje. V elektronické podobě jsou přístupné v záložce Obecní Úřad a sekci Hospodaření obce, případně na následujícím odkazu

Porovnání hospodaření obce za našich předchůdců v roce 2010 (kdy obec řádně neplatila ani sociální a zdravotní pojištění, nebyla schopna správně evidovat své závazky, všechen obecní majetek byl zastaven) se současným stavem jasně ukazuje, že posun naší obce nabral správný směr.