• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Volby do zastupitelstva Zlínského kraje

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje 2016 se konají v pátek 7. října od 14.00 – 22.00 hod. a v sobotu 8. října od 8.00 – 14.00 hod. Dle zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do Zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů může volič hlasovat poté, kdy prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. V obci Podkopná Lhota se volí v 1 volebním okrsku – Obecní úřad Podkopná Lhota (volební místnost – Podkopná Lhota 37)

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Pouťová mše Svatého Václava

Ve středu 28. září se v 10.00 hod. v obecní kapli uskuteční tradiční pouťová mše Sv. Václava. Bohoslužba bude po celou svou dobu doprovázena dechovou hudbou. Všichni občané tak mají možnost strávit krásné dopoledne při bohoslužbě společně s panem farářem P. Dr. Mgr. ICLic. Mariuszem Sienkowskim.

Lhotská 25KA

Sběr starého papíru

Základní škola Trnava pořádá ve dnech od. 10.10.2015 do 17.10.2015 sběr starého papíru. Starý svázaný papír můžete odevzdat do kontejneru umístěného na dvoře základní školy.

Laďa Kučera na stupních vítězů

Koncem prázdnin, v neděli 28.8.2016 vedla naší obcí trať rychlostní zkoušky, v letošním roce již 46. ročníku světově známé automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín, která je součástí seriálu soutěží Mistrovství Evropy v rally. A právě  této soutěže se v horkém křesle navigátora ve voze ŠKODA FABIA R5 se startovním číslem 16, spolu s prestižním a dobře známým jezdcem Tomášem Kostkou, zúčastnil i náš spoluobčan Ladislav Kučera. Posádka Kostka-Kučera dokázala i přes technické potíže s předním diferenciálem dorazit do cíle Barumky v celkovém pořadí vozů na úžasném druhém místě. Je milou povinností starosty i místostarosty obce Podkopná Lhota pogratulovat posádce za skvělý výkon, popřát klukům mnoho dalších takových výsledků a Ladinovi Kučerovi zvlášť jako občanu Podkopné Lhoty poděkovat za skvělé reprezentování naší obce. Věříme, že naše gratulace je gratulací celé obce Podkopná Lhota a obzvlášť rallyových příznivců.


Zdroj fotogalerie: Czechrally.com, Mediasport.cz

Zdroj: Mediasport.cz

Svoz nebezpečného odpadu z domácností

V souladu se zněním zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. provede společnost Marius Pedersen v sobotu 15.10.2016 sběr nebezpečného odpadu z domácností.

Veškerý nebezpečný odpad můžete v uvedený termín zdarma odevzdat od 10.05 hod. do 10.40 hod. před budovou bývalé mateřské školy v Podkopné Lhotě. Všichni ti, kteří nemohou nebezpečný odpad odevzdat v den samotného sběru, mohou před budovou bývalé školky shromažďovat odpad již od pátku 14.10.2016 (platí pro chataře za účelem zamezení opětovného shromažďování nebezpečného odpadu v prostorách určených pro komunální odpad).

Odevzdat můžete:

 • olejové automobilové filtry, plechovky od barev, monočlánky, autobaterie
 • zářivky, láhve od chemikálií, motorové oleje, mořidla, rozpouštědla
 • plastové obaly od škodlivin, opotřebované pneumatiky, hadry znečištěné barvami a oleji
 • obaly od sprejů, staré kosmetické přípravky, staré přípravky na hubení škůdců
 • televizory, rádia, ledničky, vysavače, mixery, domácí elektrospotřebiče
 • objemný odpad (koberce, matrace, linolea, kočárky, WC mísy, umyvadla, staré skříně, stoly, postele)

Obecní zastupitelstvo Podkopná Lhota Vám děkuje za Vaši snahu vedoucí ke zlepšení a ochraně životního prostředí

Upozornění na ořez a odstranění dřevin v blízkosti distribuční soustavy

Společnost E.ON Česká republika žádá všechny vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin způsobem, jak je uvedeno v Upozornění v příloze, vstoupí zaměstnanci společnosti E.ON, nebo pověřené organizace na základě plné moci udělené ze strany společnosti E.ON Distribuce, a.s., následně na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky. Více informací naleznete v následujících přílohách:

 Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin
 Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí

Seznam zaregistrovaných kandidátních listin

Vážení občané, dne 18.8.2016 rozhodl Krajský úřad Zlínského kraje o registraci kandidátních listin pro volby do zastupitelstva Zlínského kraje, které se budou konat ve dnech 7. a 8. října 2016. Seznam zaregistrovaných kandidátních listin politických stran, politických hnutí a koalic naleznete zde

Senoseč luk v okolí Podkopné Lhoty

V celé ČR je nyní období senosečí při nichž dochází k poranění a usmrcení zvěře. Ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze a Ministerstva životního prostředí ČR byl spuštěn pilotní webový portál Ochrana zvířat při sklizni a senosečích. Cílem projektu je v období května až sprna provést ve vybraných lokalitách prevenci a ochranu ohrožených živočišných druhů při sklizni a senoseči za aktivní účasti veřejnosti a provozovatelů myslivecké činnosti do které se můžete registrovat jako dobrovolník, zemědělec případně myslivec. Více informací naleznete na webu www.senosec.czu.cz

Okrsková soutěž SDH v požárním sportu

V sobotu 28.5.2016 pořádal Sbor dobrovolných hasičů na fotbalovém hřišti v Trnavě okrskovou soutěž v požárním sportu. Za Podkopnou Lhotu se soutěže zúčastnilo družstvo složené z Leoše Gerycha, Ladislava Kučery, Martina Čaly, Marcela Mahďáka, Davida Malčíka, Josefa Jakuby, Adama Jakuby a Tomáše Zlámala. Naše družstvo dosáhlo ve štafetě 4 x 100 m času 65,28 s a tím se umístilo na 7. místě. V královské disciplíně – požárním útoku dosáhla Obec Podkopná Lhota třetího nejlepšího času. Celkově skončilo soutěžní družstvo na 6. místě.


Autor fotografií: Monika Škrabanová