• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude dne 5.4.2018 od 7:30 do 14.30 hod. v lokalitě pod bývalým RS Moravan směr Trnava přerušena dodávka elektrické energie. Podrobnější informace naleznete v následujícím souboru:

 Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Společnost E.ON Česká republika Vám děkuje za pochopení

Hokejový turnaj Mikroregionu Slušovicko

Zápis do prvního ročníku – ZŠ Trnava

Pořízení profesionální rámové třífázové elektrocentrály

Do obecního majetku se podařilo pořídit profesionální rámovou třífázovou elektrocentrálu ECMT 7000 o výkonu 7 kW. Ta bude sloužit nejen jednotce Sboru dobrovolných hasičů pro záchranné a likvidační práce, např. při živelních pohromách, případně při řešení jiných mimořádných událostí či krizových situací (napájení rozbrušovací pily, svářečky, osvětlení, kalového čerpadla), ale dále například také jako záložní zdroj elektrické energie pro čerpadlo vrtu vodovodního řádu. Využita může být také jako záložní zdroj pro celou budovu obchodu (napájení prodejny a kulturní místnosti). Budova obchodu je totiž v rámci krizového plánu obce s rozšířenou působností vyčleněna jako prostor pro nouzové ubytování osob. Uvedená elektrocentrála tak zajistí v budově nejen napájení zdroje tepla (plynového kotle), ale také zásobení elektřinou. V rámci úprav elektroinstalace byl na budově obchodu zřízen přípojný bod, pomocí něhož se elektrocentrála dá připojit k rozvaděči budovy. Uvedenou elektrocentrálu se nám podařilo zakoupit s přispěním daru ve výši 25 000 Kč od Nadace Agrofert. Zbývající část kupní ceny, tj. 33 049 Kč byla hrazena z obecního rozpočtu.

Podávání daňových přiznání z příjmů FO

Finanční úřad ve Zlíně bude v období výběru daňových přiznání z příjmů fyzických osob za zdaňovací období roku 2017 poskytovat informace a nezbytnou součinnost, potřebnou k řádnému splnění povinností podat daňové přiznání. Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří mají bydliště v obcích v působnosti Městského úřadu Slušovice, budou pracovníci Finančního úřadu ve Zlíně poskytovat potřebné informace a vybírat daňová přiznání dne 19. března 2018 od 8 do 12 hodin a od 13 do 17 hodin v přízemí budovy Městského úřadu ve Slušovicích. Na Finančním úřadu ve Zlíně budou rozšířeny v pracovní dny úřední hodiny od 26.3. do 29.3.2018 denně od 8 do 17 hodin a v úterý 3.4.2018 od 8 do 18 hodin.

Cyklus pečuj doma a s námi

Diakonie Valašské Meziříčí ve spolupráci se sociálním odborem Městského úřadu Vizovice pořádá od 4. dubna 2018 cyklus kurzů „Pečuj doma a s námi“, který je určen laickým pečujícím z rodin, starajícím se zejména o seniory. Na kurzech zájemci získají potřebné rady a informace, vymění si zkušenosti a prakticky nacvičí ošetřovatelské techniky. Tyto kurzy jsou pro přihlášené zdarma. Více informací a přihlášku naleznete zde

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude dne 5.3.2018 od 7:30 do 14.30 hod. v lokalitě pod bývalým RS Moravan směr Trnava přerušena dodávka elektrické energie. Podrobnější informace naleznete v následujícím souboru:

 Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Společnost E.ON Česká republika Vám děkuje za pochopení

Pracovní příležitost – Dotek o.p.s.

Společnost Dotek o.p.s. hledá nového spolupracovníka/ spolupracovnici na pozici pečovatel/ka v terénní pečovatelské službě (pracovníka v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb.). Více informací zobrazíte v příloze zde

Výsledky 2. kola volby prezidenta republiky

K hlasovací urně při 2. kole volby prezidenta republiky dorazilo v Podkopné Lhotě celkem 200 voličů. Z tohoto počtu bylo 200 platných hlasovacích lístků. Výsledná volební účast v 1. okrsku obce Podkopná Lhota je 71,43 %. Voliči hlasovali následovně:

Poř. Název politické strany / hnutí Platné hlasy
celkem v %
1.  Ing. Miloš Zeman 131 65,50
2.  Ing. Jiří Drahoš 69 34,50

 

Pro detailnější informace klikněte na tento odkaz

Třikrálová sbírka

Při Třikrálové sbírce se v obci Podkopná Lhota vybrala částka 15 427 Kč. Sdružení Česká katolická charita Vám společně s obecním zastupitelstvem děkuje za přispělé částky, které jsou určené na pomoc lidem v nouzi.