• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Info k odběru pitné vody z vodovodu

Vážení občané, žádáme Vás, abyste i nadále pokračovali v respektování rozhodnutí starosty obce Podkopná Lhota o limitovaném odběru vody z obecního vodovodu. Současné klimatické podmínky přispívají k tomu, že stav zásob podzemních vod je kritický. Množství zásob pitné vody v obecním vrtu je opravdu nízké, ostatně o tom svědčí i video z vodojemu, na němž je zvukově zachycen stav dodávky vody z vrtu, kdy je do vodojemu přiváděna voda současně se vzduchem.

Pokyny k Barum Czech rally Zlín

Vážení občané, v neděli 26.8.2018 bude v naší obci a také v okolních obcích Kašava a Trnava omezen provoz. Důvodem je průjezd závodních speciálů rychlostní zkouškou s názvem Kašava, která je zahrnuta do druhé etapy jednoho z největších motoristických podniků v České republice s názvem Barum Czech rally Zlín. Silnice bude pro veškerý provoz uzavřena v neděli 26.8.2018 od 8.14 hod. do 18.16 hod. Regulace provozu bude probíhat již od 6.14 hod. Všichni soutěžící budou mít seznamovací jízdy s tratí za dohledu pořadatelů a Policie ČR ve středu 22.8.2018 od 8.00 do 18.00 hod. Česká pošta roznese do všech domácností informační materiály k této soutěžní akci. V materiálech budou uvedeny kontakty na vedoucího rychlostní zkoušky, na kterého se můžete obrátit i v případě událostí nesouvisejících s rally. Pořadatel přednostně poskytuje možnost zdravotního zásahu i pro neúčastníky rally za cenu přerušení podniku. Vyznačení průjezdu rychlostní zkoušky, bezpečnostní desatero, přehled uzávěrky rychlostní zkoušky a časový harmonogram rychlostní zkoušky naleznete v následujících souborech.

 Bezpečnostní desatero
 Přehled uzávěrky rychlostní zkoušky
 RZ Kašava – mapa

Uzavření obecního úřadu

V době od 9.8. do 17.8.2018 bude Obecní úřad Podkopná Lhota uzavřen. Důvodem je nepřítomnost starosty obce p. Libora Baďury, který bude čerpat řádnou dovolenou.

Děkujeme za pochopení

Barum Czech rally – nabídka brigády

Vážení občané, v souvislosti s konáním 48. ročníku Barum Czech rally Zlín bude naší obcí projíždět v neděli 26. srpna 2018 rychlostní zkouška. Pořadatel soutěže nabízí pro občany obce starší 18ti let možnost přivýdělku. Pro průjezd rychlostní zkoušky Podkopnou Lhotou shání pořadatele. Zájemci se mohou obracet na mail podkopnalhota@volny.cz, případně telefonicky na starostu obce – tel. 602 572 382.

Vyhlášení období limitovaného odběru vody z obecního vodovodu

Vážení občané, od 18.00 hod dne 1.8.2018 platí do odvolání pro všechny odběratele vody z obecního vodovodu rozhodnutí starosty obce o vyhlášení limitovaného odběru vody.

Pro období limitovaného odběru se vydávají tato omezení:

a) zákaz používání pitné vody z obecního vodovodu k účelům zalévání, kropení a zavlažování zahrad (travní porost, půda určená k účelům pěstování, apod.) a zahradních porostů (dřevin)
b) zákaz používání pitné vody z obecního vodovodu k napouštění umělých vodních nádrží (bazény, jezírka, apod.)

V případě nejasností, popř. akutní potřeby využití pitné vody z obecního vodovodu napříč vyjmenovanými omezeními prosím neváhejte a kontaktujte starostu obce p. Libora Baďuru na tel. 602 572 382, s nímž můžete využití odběru vody konzultovat. Více informací naleznete v Rozhodnutí č. 1/2018 

Seznámení s hospodařením obce


Vážení občané, blíží se nám závěr funkčního období zastupitelstva zvoleného v roce 2014. Abychom Vás podrobněji seznámili s hospodařením naší obce, rozhodli jsme se každoroční bilanční zprávy rozšířit o seznámení se zprávami o výsledku přezkoumání hospodaření obce.

Jako potvrzení správného směru, jímž se naše obec ubírá, se pro porovnání můžete seznámit se zprávami o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a aktuálně za rok 2017, případně se všemi zprávami o výsledku přezkoumání hospodaření obce v uvedeném mezidobí.

Věříme, že Vám není lhostejné prostředí ve kterém společně žijeme a uvedené zprávy si v pohodlí domova v klidu pročtete. Všechny tyto zmiňované zprávy byly zpracovány nezávislým kontrolním orgánem – Krajským úřadem Zlínského kraje. V elektronické podobě jsou přístupné v záložce Obecní Úřad a sekci Hospodaření obce, případně na následujícím odkazu

Porovnání hospodaření obce za našich předchůdců v roce 2010 (kdy obec řádně neplatila ani sociální a zdravotní pojištění, nebyla schopna správně evidovat své závazky, všechen obecní majetek byl zastaven) se současným stavem jasně ukazuje, že posun naší obce nabral správný směr.

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017

Senoseč luk v Podkopné Lhotě

V celé ČR je nyní období senosečí při nichž dochází k poranění a usmrcení zvěře. Ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze a Ministerstva životního prostředí ČR byl spuštěn pilotní webový portál Ochrana zvířat při sklizni a senosečích. Cílem projektu je v období května až sprna provést ve vybraných lokalitách prevenci a ochranu ohrožených živočišných druhů při sklizni a senoseči za aktivní účasti veřejnosti a provozovatelů myslivecké činnosti do které se můžete registrovat jako dobrovolník, zemědělec případně myslivec. Více informací naleznete na webu http://senosec.czu.cz/

Výsledky 2. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR

K hlasovací urně při 2. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR dorazilo v Podkopné Lhotě 25 voličů. Z tohoto počtu bylo 25 platných hlasovacích lístků. Výsledná volební účast v 1. okrsku obce Podkopná Lhota byla 8,99 %. Voliči hlasovali následovně:

Poř. Název politické strany / hnutí Platné hlasy
celkem v %
1.  Ing. Tomáš Goláň 19 76
2.  Michaela Blahová 6 24

 

Pro detailnější informace klikněte na tento odkaz

Nalezený pes rotvajler

Byl nalezen pes rotvajler. V případě jakýchkoliv informací se obracejte na starostu obce p. Libora Baďuru na tel. 602 572 382.

Foto nalezeného psa:

Laďa Kučera vítězem rallysprintu Kopná

V sobotu 7.4.2018 vedla naší obcí trať rychlostní zkoušky, v letošním roce již 24. ročníku rallysprintu Kopná. A právě  této soutěže se v horkém křesle navigátora ve voze ŠKODA FABIA R5 se startovním číslem 3, spolu s prestižním a republikově dobře známým jezdcem Tomášem Kostkou, zúčastnil i náš spoluobčan Ladislav Kučera. Posádka Kostka-Kučera opanovala letošní ročník rallysprintu Kopná způsobem start – cíl. Oba kluci předvedli mistrovský výkon, když všechny rychlostní zkoušky vyhráli a v cíli skončili na prvním místě s náskokem 34,5 vteřiny. Je milou povinností starosty i místostarosty obce Podkopná Lhota pogratulovat posádce za skvělý výkon, popřát klukům mnoho dalších takových výsledků a Ladinovi Kučerovi zvlášť jako občanu Podkopné Lhoty poděkovat za skvělé reprezentování naší obce a také za pohár vítěze, který věnoval obci Podkopná Lhota. Věříme, že naše gratulace je gratulací celé obce Podkopná Lhota a obzvlášť rallyových příznivců.


Zdroj fotogalerie: www.hornipodrevnicko.cz a www.rallysprintkopna.cz

Video z RZ Kopná:

Zdroj onboard videa: www.youtube.com

Úhrada místních poplatků

Vážení občané, poplatky za komunální odpad, kabelovou televizi a psa můžete uhradit na Obecním úřadě, popř. elektronicky na účet č. 10326661/0100. Při elektronické úhradě prosím uveďte do variabilního symbolu číslo popisné/evidenční a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a poplatky, které hradíte. Výše poplatků za jednotlivé položky jsou následující:

poplatek za odpad svoz 2 x za měsíc/poplatník 450 Kč/rok
poplatek za psa 1 pes 100 Kč/rok
2 psi 200 Kč/rok
za každého dalšího 500 Kč/rok
kabelová televize 7 TV kanálů + infokanál + DTV 400 Kč/rok

Stručná reakce na otevřené dopisy

Vážení občané, rádi bychom pouze ve stručnosti reagovali na otevřené dopisy, které jste v letošním roce obdrželi ve svých schránkách. Z tohoto důvodu Vám dáváme k nahlédnutí vyrozumění Ministerstva vnitra ke zjednání nápravy ve věci vyřízení stížností paní Burešové.

 Vyrozumění Ministerstva vnitra ze dne 7.3.2018