• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Pořádání ohňostroje

Na základě Článku 4 odst. 3 písm. b) Vyhlášky č. 1/2013 – Požární řád obce Podkopná Lhota oznamuje společnost PaZ STAVBY.CZ, s.r.o. pořádání ohňostroje dne 19. května 2018 v době od 21.45 do 22.00 hodin na zpevněné ploše před mysliveckou chatou v Podkopné Lhotě.  Žádáme proto všechny občany a chataře, aby zabezpečili svá domácí zvířata proti zatoulání.

Pořadatel akce děkuje za pochopení

Volby do Senátu Parlamentu ČR

Volby do Senátu Parlamentu ČR se konají v pátek 18. května od 14.00 – 22.00 hod. a v sobotu 19. května od 8.00 – 14.00 hod., v případě konání druhého kola ve dnech 25. – 26. května 2018. Volič může hlasovat poté, kdy prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. V obci Podkopná Lhota se volí v 1 volebním okrsku – Obecní úřad Podkopná Lhota (volební místnost – Podkopná Lhota 37)

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Sběr kovového odpadu

Vážení občané a vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, na parkovací ploše v blízkosti nádob na plasty a papír u prodejny COOP je přistaven kontejner na kovový odpad. Kontejner bude přistaven do pátku 18.5.2018 a následně bude vyvezen. Využijte tak prosím této možnosti a kovový odpad, jehož se chcete zbavit, vhoďte do přistaveného kontejneru. Pokud bude již kontejner přeplněn, bude možno využít dalšího termínu sběru.

Nalezený pes rotvajler

Byl nalezen pes rotvajler. V případě jakýchkoliv informací se obracejte na starostu obce p. Libora Baďuru na tel. 602 572 382.

Foto nalezeného psa:

Zápis do Mateřské školy Trnava

Mateřská škola Trnava, okres Zlín příspěvková organizace
adresa: Trnava 326, 763 18 Trnava, tel.: 577 988 300, e-mail: mstrnava@volny.cz

Oznámení termínu zápisu do Mateřské školy Trnava pro školní rok 2018-2019

Ředitelka Mateřské školy Trnava oznamuje, že složku s žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Trnava pro školní rok 2018 – 2019 i s ostatními dokumenty si můžete vyzvednout proti podpisu od 16.4.2018 v budově Mateřské školy Trnava.

Zápis do Mateřské školy Trnava proběhne dne 15.5.2018 od 13.00 do 17.00 v budově Mateřské školy Trnava. Spolu s vyplněnou lékařem potvrzenou žádostí a podepsanými ostatními dokumenty, je nutno přinést rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

Svoz nebezpečného odpadu z domácností

V souladu se zněním zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. provede společnost Marius Pedersen v sobotu 19.5.2018 sběr nebezpečného odpadu z domácností.

Veškerý nebezpečný odpad můžete v uvedený termín zdarma odevzdat od 10.20 hod. do 10.50 hod. před budovou bývalé mateřské školy v Podkopné Lhotě. Všichni ti, kteří nemohou nebezpečný odpad odevzdat v den samotného sběru, mohou před budovou bývalé školky shromažďovat odpad již od pátku 18.5.2018 (platí pro chataře za účelem zamezení opětovného shromažďování nebezpečného odpadu v prostorách určených pro komunální odpad).

Odevzdat můžete:

 • olejové automobilové filtry, plechovky od barev, monočlánky, autobaterie
 • zářivky, láhve od chemikálií, motorové oleje, mořidla, rozpouštědla
 • plastové obaly od škodlivin, opotřebované pneumatiky, hadry znečištěné barvami a oleji
 • obaly od sprejů, staré kosmetické přípravky, staré přípravky na hubení škůdců
 • televizory, rádia, ledničky, vysavače, mixery, domácí elektrospotřebiče
 • objemný odpad (koberce, matrace, linolea, kočárky, WC mísy, umyvadla, staré skříně, stoly, postele)

Obecní zastupitelstvo Podkopná Lhota děkuje za Vaši snahu vedoucí ke zlepšení a ochraně životního prostředí

Laďa Kučera vítězem rallysprintu Kopná

V sobotu 7.4.2018 vedla naší obcí trať rychlostní zkoušky, v letošním roce již 24. ročníku rallysprintu Kopná. A právě  této soutěže se v horkém křesle navigátora ve voze ŠKODA FABIA R5 se startovním číslem 3, spolu s prestižním a republikově dobře známým jezdcem Tomášem Kostkou, zúčastnil i náš spoluobčan Ladislav Kučera. Posádka Kostka-Kučera opanovala letošní ročník rallysprintu Kopná způsobem start – cíl. Oba kluci předvedli mistrovský výkon, když všechny rychlostní zkoušky vyhráli a v cíli skončili na prvním místě s náskokem 34,5 vteřiny. Je milou povinností starosty i místostarosty obce Podkopná Lhota pogratulovat posádce za skvělý výkon, popřát klukům mnoho dalších takových výsledků a Ladinovi Kučerovi zvlášť jako občanu Podkopné Lhoty poděkovat za skvělé reprezentování naší obce a také za pohár vítěze, který věnoval obci Podkopná Lhota. Věříme, že naše gratulace je gratulací celé obce Podkopná Lhota a obzvlášť rallyových příznivců.


Zdroj fotogalerie: www.hornipodrevnicko.cz a www.rallysprintkopna.cz

Video z RZ Kopná:

Zdroj onboard videa: www.youtube.com

Úhrada místních poplatků

Vážení občané, poplatky za komunální odpad, kabelovou televizi a psa můžete uhradit na Obecním úřadě, popř. elektronicky na účet č. 10326661/0100. Při elektronické úhradě prosím uveďte do variabilního symbolu číslo popisné/evidenční a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a poplatky, které hradíte. Výše poplatků za jednotlivé položky jsou následující:

poplatek za odpad svoz 2 x za měsíc/poplatník 450 Kč/rok
poplatek za psa 1 pes 100 Kč/rok
2 psi 200 Kč/rok
za každého dalšího 500 Kč/rok
kabelová televize 7 TV kanálů + infokanál + DTV 400 Kč/rok

Stručná reakce na otevřené dopisy

Vážení občané, rádi bychom pouze ve stručnosti reagovali na otevřené dopisy, které jste v letošním roce obdrželi ve svých schránkách. Z tohoto důvodu Vám dáváme k nahlédnutí vyrozumění Ministerstva vnitra ke zjednání nápravy ve věci vyřízení stížností paní Burešové.

 Vyrozumění Ministerstva vnitra ze dne 7.3.2018

Prašnost inertního posypu na krajské pozemní komunikaci č. 4893

Vážení občané, již delší dobu evidujeme, že tak jako každý rok Vás obtěžuje zvýšená prašnost z inertního posypu užitého při zimní údržbě krajské pozemní komunikace č. 4893. Abychom zajistili co nejdřívější úklid tohoto posypového materiálu, byť to není v naší pravomoci a odstranili tak prašnost, obrátili jsme se už v průběhu měsíce února na správce komunikace s žádostí o dřívější úklid. V tomto týdnu se v obci pohyboval 2 dny uklízecí vůz Správy a údržby silnic Zlínska, který posypový materiál sbíral. Mimoto jsme pro odstranění prašnosti využili také obecní zametač DAKR s nímž členové jednotky dobrovolných hasičů prováděli úklid včera. V současné době připravujeme ještě instalaci sanační lišty na cisternu TATRA 148 CAS, kterou jsme v závěru loňského roku do obecního majetku pořídili a krajnice se pokusíme tlakově vyčistit právě s využitím cisterny. Na základě domluvy s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje byl úklid posypového materiálu v naší obci proveden oproti plánu mnohem dříve, v podstatě se jednalo o první úklid zametacího vozu v letošním roce.

Nabídka práce – vedoucí prodejny potravin a smíšeného zboží

Vážení občané, provozovatel obchodu potravin a smíšeného zboží v Podkopné Lhotě hledá prodavačku/vedoucí prodejny. Jedná se o pracovní příležitost na plný úvazek s nástupem ihned. Předpokladem pro výkon zaměstnání je zodpovědnost a zájem o práci. Výhodou je praxe v prodeji potravin. Vyučení v jiném oboru budou zaškoleni. Zájemci se mohou hlásit panu Mgr. Janu Růžičkovi na tel. 605 298 683.

Hokejový turnaj Mikroregionu Slušovicko

V sobotu 17.3.2018 se ve Zlíně na PSG aréně konal již čtvrtý ročník Hokejového turnaje Mikroregionu Slušovicko. Toho se účastnila také naše obec, která měla společný hokejový tým se sousední obcí Trnava. Po 5 odehraných zápasech skončilo družstvo Podkopná Lhota-Trnava na 4. místě a zopakovalo tak výsledek z předešlého ročníku. Celý den se nesl ve stylu fair play hry. Na prvním místě skončil tým Slušovic, druhou příčku obsadila Kašava a bronzové umístění si uhrál tým Březové. Po celodenním hokejovém zápolení byl sportovní den zakončen slavnostním vyhlášením ve Slušovické sokolovně. Příjemným zpestřením slavnostního večera byla osobní účast hejtmana Zlínského kraje, pana Jiřího Čunka, který také nad celým turnajem převzal záštitu.

Starosta společně s místostarostou obce touto formou děkují všem klukům za jejich bojovné nasazení a urputnost s jakou do každého zápasu nastoupili. Poděkování patří také všem sponzorům této v rámci republiky ojedinělé sportovní akce.


Foto: www.hornipodrevnicko.cz

Pořízení profesionální rámové třífázové elektrocentrály

Do obecního majetku se podařilo pořídit profesionální rámovou třífázovou elektrocentrálu ECMT 7000 o výkonu 7 kW. Ta bude sloužit nejen jednotce Sboru dobrovolných hasičů pro záchranné a likvidační práce, např. při živelních pohromách, případně při řešení jiných mimořádných událostí či krizových situací (napájení rozbrušovací pily, svářečky, osvětlení, kalového čerpadla), ale dále například také jako záložní zdroj elektrické energie pro čerpadlo vrtu vodovodního řádu. Využita může být také jako záložní zdroj pro celou budovu obchodu (napájení prodejny a kulturní místnosti). Budova obchodu je totiž v rámci krizového plánu obce s rozšířenou působností vyčleněna jako prostor pro nouzové ubytování osob. Uvedená elektrocentrála tak zajistí v budově nejen napájení zdroje tepla (plynového kotle), ale také zásobení elektřinou. V rámci úprav elektroinstalace byl na budově obchodu zřízen přípojný bod, pomocí něhož se elektrocentrála dá připojit k rozvaděči budovy. Uvedenou elektrocentrálu se nám podařilo zakoupit s přispěním daru ve výši 25 000 Kč od Nadace Agrofert. Zbývající část kupní ceny, tj. 33 049 Kč byla hrazena z obecního rozpočtu.