• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Košt slivovice a pečených dobrot

Koncert v chrámu Navštívení Panny Marie v Trnavě

Výběrové řízení – referent stavebního úřadu MěÚ Slušovice

Město Slušovice vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice referenta stavebního úřadu Městského úřadu Slušovice. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu vč. telefonního spojení a e-mailu, číslo OP nebo povolení k pobytu, datum a podpis. K přihlášce je nutno doložit strukturovaný životopis, originál výpisu rejstříku trestů, ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání, jiné doklady a osvědčení prokazující odborné znalosti a dovednosti. Lhůta pro podání přihlášky je do 15.2.2017 do 12.00 hodin. Bližší informace naleznete zde

Letos se opraví další část průtahu v Trnavě

Ředitelství silnic Zlínského kraje bude v letošním roce pokračovat v rekonstrukci průtahu obcí Trnava. Na řadu přichází úsek o délce téměř jednoho kilometru. Na tuto investiční stavbu již byla uzavřena smlouva o dílo s cenou 13,7 milionu korun. Stavební práce začnou na jaře. Stavba bude realizována za částečné uzavírky silnice po polovinách šířky vozovky a v úsecích o délce cca 300 metrů. Doprava bude řízena světelným signalizačním zařízením a přechodným dopravním značením. Provoz linkové osobní dopravy zůstane zachován, dojde pouze k provizornímu přemístění zastávek. Stavební práce budou zahájeny 1. dubna a ukončeny do konce září 2017. Více informací se dočtete zde

Bilanční zpráva za rok 2016

Vážení občané, přiblížil se nám konec roku 2016, čas krásných svátků vánočních, kdy se lidé spolu víc než jindy setkávají, užívají si svátečního volna, připravují se na oslavy konce roku a taky hodnotí, jaký ten uplynulý rok byl. Aby po stránce společenského dění mohlo být takové hodnocení úplnější a objektivnější, připravili jsme pro Vás zprávu o hospodaření obce, kterou Vám zde předkládáme.

Vánoční přání zastupitelstva obce

Zápis stavů vodoměrů

Vážení občané, v následujících dnech bude vždy v době od 16.00 do 20:00 hod. probíhat zápis stavů vodoměrů. Správce vodovodního řádu obce Podkopná Lhota žádá všechny odběratele vody, aby se v uvedenou dobu zdržovali doma případně v blízkosti domova a umožnili tak bezproblémové odečtení množství spotřebované vody za rok 2016.

Laďa Kučera na stupních vítězů

Koncem prázdnin, v neděli 28.8.2016 vedla naší obcí trať rychlostní zkoušky, v letošním roce již 46. ročníku světově známé automobilové soutěže Barum Czech Rally Zlín, která je součástí seriálu soutěží Mistrovství Evropy v rally. A právě  této soutěže se v horkém křesle navigátora ve voze ŠKODA FABIA R5 se startovním číslem 16, spolu s prestižním a dobře známým jezdcem Tomášem Kostkou, zúčastnil i náš spoluobčan Ladislav Kučera. Posádka Kostka-Kučera dokázala i přes technické potíže s předním diferenciálem dorazit do cíle Barumky v celkovém pořadí vozů na úžasném druhém místě. Je milou povinností starosty i místostarosty obce Podkopná Lhota pogratulovat posádce za skvělý výkon, popřát klukům mnoho dalších takových výsledků a Ladinovi Kučerovi zvlášť jako občanu Podkopné Lhoty poděkovat za skvělé reprezentování naší obce. Věříme, že naše gratulace je gratulací celé obce Podkopná Lhota a obzvlášť rallyových příznivců.


Zdroj fotogalerie: Czechrally.com, Mediasport.cz

Zdroj: Mediasport.cz

Upozornění na ořez a odstranění dřevin v blízkosti distribuční soustavy

Společnost E.ON Česká republika žádá všechny vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin způsobem, jak je uvedeno v Upozornění v příloze, vstoupí zaměstnanci společnosti E.ON, nebo pověřené organizace na základě plné moci udělené ze strany společnosti E.ON Distribuce, a.s., následně na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky. Více informací naleznete v následujících přílohách:

 Zásady a podmínky odstraňování a oklešťování dřevin
 Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí

Okrsková soutěž SDH v požárním sportu

V sobotu 28.5.2016 pořádal Sbor dobrovolných hasičů na fotbalovém hřišti v Trnavě okrskovou soutěž v požárním sportu. Za Podkopnou Lhotu se soutěže zúčastnilo družstvo složené z Leoše Gerycha, Ladislava Kučery, Martina Čaly, Marcela Mahďáka, Davida Malčíka, Josefa Jakuby, Adama Jakuby a Tomáše Zlámala. Naše družstvo dosáhlo ve štafetě 4 x 100 m času 65,28 s a tím se umístilo na 7. místě. V královské disciplíně – požárním útoku dosáhla Obec Podkopná Lhota třetího nejlepšího času. Celkově skončilo soutěžní družstvo na 6. místě.


Autor fotografií: Monika Škrabanová