• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Zástupci obcí Mikroregionu Slušovicko se budou vzdělávat

Projekt „Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002983 je spolufinancován z OP Zaměstnanost.

Když se loni v polovině dubna podávala žádost o podporu projektu s názvem „Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko“, nikdo nedokázal ve velkém množství projektů odhadnout jeho šance na úspěch. Po roce hodnocení přišla radostná zpráva, že projekt bude z Operačního programu Zaměstnanost podpořen v celém svém rozsahu.

Realizace projektu byla zahájena 1. srpna 2017 a celý projekt bude ukončen 31. července 2019. Hlavním cílem projektu je zvyšování kvalifikace starostů, zastupitelů a zaměstnanců úřadů obcí DSO Mikroregionu Slušovicko, a to prostřednictvím vzdělávacích a výcvikových programů. Ty budou zaměřeny např. na správu obecního majetku, finanční řízení obce, ochranu osobních údajů, komunikační a prezentační dovednosti, informační a komunikační technologie nebo na chod úřadů a jiné. Výstupy ze seminářů (vč. prezentací) budou k dispozici na stránkách Mikroregionu Slušovicko – www.mikroregion-slusovicko.cz (sekce realizované projekty).

Součástí projektu je i zřízení kontaktního místa, které bude provádět mapování území a kde budou moci obce a jejich zaměstnanci možnost konzultovat své problémy týkající se výkonu veřejné správy. Toto kontaktní místo se nachází v přízemí Městského úřadu ve Slušovicích. Hmatatelným výstupem projektu bude „Evaluační zpráva o stavu veřejné správy na území Mikroregionu Slušovicko“ a metodika „Efektivní veřejná správa na území Mikroregionu Slušovicko“. Vznikne tak ojedinělá komplexní metodická podpora, která doposud voleným zástupcům a zaměstnancům úřadů chyběla.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

K hlasovací urně při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR dorazilo v Podkopné Lhotě celkem 181 voličů. Z tohoto počtu bylo 180 platných hlasovacích lístků. Výsledná volební účast v 1. okrsku obce Podkopná Lhota je 64,87 %. Voliči hlasovali následovně:

Poř. Název politické strany / hnutí Platné hlasy
celkem v %
1.  ANO 2011 57 31,66
2.  Svob. a přímá dem. T. Okamura – SPD 30 16,66
3.  Křesťanská demokratická unie – Česká strana lidová 27 15,00
4.  Komunistická strana Čech a Moravy 14 7,77
4.  Občanská demokratická strana 14 7,77
5.  Česká strana sociálně demokratická 12 6,66
6.  Česká pirátská strana 10 5,55
7.  Starostové a nezávislí 7 3,88
8.  Strana svobodných občanů 3 1,66
9.  Rozumní – stop migraci, diktát EU 2 1,11
10.  Strana práv občanů 1 0,55
10.  Strana zelených 1 0,55
10.  TOP 09 1 0,55
10.  Dobrá volba 2016 1 0,55

 

Pro zjištění výsledků voleb u kandidátů za jednotlivé politické strany klikněte na tento odkaz

Burza práce a přehlídka středních škol

Sběr kovového odpadu

Vážení občané a vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, na parkovací ploše v blízkosti nádob na plasty a papír u prodejny COOP je přistaven kontejner na kovový odpad. Kontejner bude přistaven do úterý 24.10.2017 a následně bude vyvezen. Využijte tak prosím této možnosti a kovový odpad, jehož se chcete zbavit, vhoďte do přistaveného kontejneru. Pokud bude již kontejner přeplněn, bude možno využít dalšího termínu sběru.

Podzimní a zimní otevírací doba knihovny v Podkopné Lhotě

Knihovna obce Podkopná Lhota hlásí změnu otevírací doby pro podzimní a zimní období. Nově bude bývat knihovna otevřena každý čtvrtek od 16.00 do 17.30 hod.  Pro bližší informace můžete kontaktovat obecní knihovnici paní Miriam Hradilíkovou na emailové adrese: knihalhota@seznam.cz

Nový dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH Podkopná Lhota

Ve čtvrtek 28. září 2017 byl za účasti starosty a místostarosty obce, faráře P. Dr. Mgr. ICLic. Mariusze Sienkowského a široké veřejnosti slavnostně před Kaplí sv. Václava při konání tradiční Svatováclavské mše pokřtěn nový dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním (přívěsným vozíkem) DA-L1Z  Ford Transit Kombi L2 350 Trend pro jednotku SDH Podkopná Lhota, který byl následně předán do užívání veliteli jednotky SDH Podkopná Lhota panu Leoši Gerychovi.

V dubnu roku 2016 podala Obec Podkopná Lhota na Ministerstvo vnitra žádost o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Podkopná Lhota v požadované výši dotace 450 000 Kč. Předložená žádost byla v hodnocení všech žádostí v rámci Zlínského kraje vybrána a doporučena k realizaci.

V březnu roku 2017 podala Obec Podkopná Lhota žádost o dotaci na pořízení uvedeného dopravního automobilu s přívěsným vozíkem pro jednotku SDH Podkopná Lhota v požadované výši dotace 300 000 Kč ještě na Zlínský kraj. Předložená žádost byla akceptována a Zlínský kraj se tedy taktéž podílí na realizaci pořízení nového DA s přívěsným vozíkem, a to v požadované výši dotace.

Po výběrovém řízení na dodavatele konaném v dubnu 2017 byla podepsána smlouva se společností Auto Viki a.s. na nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním za cenu 933 878 Kč. Na pořízení uvedeného technického prostředku obdrží Obec Podkopná Lhota od Ministerstva vnitra částku ve výši 450 000 Kč a od Zlínského kraje částku ve výši 300 000 Kč. Zbylých 183 878 Kč bude hrazeno z rozpočtu obce.

Díky poskytnutým dotacím bude zajištěna bezpečná a spolehlivá doprava hasičů a věcných prostředků požární ochrany na místo události, případně přeprava osob při plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Pořízený majetek bude využíván pro efektivní provádění požárního zásahu a záchranných prací při živelných pohromách a jiných MU i mimo katastrální území obce Podkopná Lhota.

Dopravní automobil DA-L1Z Ford Transit Kombi L2 350 Trend:
Devítimístný dopravní automobil je postaven na podvozku Ford Transit Kombi L2 350 Trend 4 x 2. Pohání ho naftový motor  2.0 TDCi o výkonu 96 kW a kroutícím momentu 385 Nm, splňující emisní normu Euro 6. Manuální převodovka je šestistupňová. Ve výbavě nechybí elektronický stabilizační systém ESP včetně ochrany proti převrácení, nouzový brzdový asistent, asistent pro rozjezd do svahu a kontroly trakce a parkovací čidla vpředu i vzadu na vozidle.

Pro komfort osádky je vůz osazen klimatizací a programovatelným nezávislým topením s dálkovým ovládáním, díky kterému je start zaručen až do teploty –29°C.

Dopravní automobil je v prostoru místa pro nástup strojníka vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci autobaterií.

Osvětlení prostoru okolo vozu je zajištěno vně umístěnými LED světlomety částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby. Oranžová blikající světla na zadní stěně nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku.

Vybavení vozidla:
- vozidlová analogová radiostanice Mototrbo DM 4600 VHF
- 2 ks požárních světlometů s magnetickým uchycením
- 2 ks ručních radiostanic Mototrbo DP 1400 VHF včetně dobíjecích úchytů
- 2 ks ručních svítilen SURVIVOR LED ATEX Streamlight, včetně dobíjecích úchytů
- autorádio
- zvláštní výstražné zařízení umožňující reprodukci mluveného slova
- tažné zařízení pro připojení požárního přívěsu o celkové hmotnosti nejméně 2000 Kg
- lékárnička velikosti III
- 2 ks přenosných hasících přístrojů
- variabilní ruční vyprošťovací nástroj
- vyprošťovací nůž
- vytyčovací červenobílá páska
- požární přívěs nákladní (přívěsný vozík) s ložnou plochou 2000 x 1000 mm se 4 kotvícími body, opěrným kolečkem na oji, 2 stabilizačními podpěrami a 2 zakládacími klíny

Pronájem pohostinství v Březové u Zlína

Obec Březová, Březová 36, 763 15 Slušovice, okr. Zlín

Hledá provozního k pronájmu nově zrekonstruovaného pohostinství. Pronájem dohodou. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadu Březová u Zlína v úřední hodiny, e-mailem: obec@brezovauzlina.cz nebo na telefonním čísle 577 983 683, příp. mob. 724 178 669.

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy č.p. 85 v obci Podkopná Lhota – CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001936

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu byly stavební úpravy spočívající v zateplení vnějších stěn obálky, zateplení půdního prostoru, podlahy v 1 N.P. a nový zdroj včetně otopného systému. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Celkový rozpočet akce: 2 664 926 Kč
Dotace (40%): 1 065 970 Kč
Spolufinancování obce: 1 598 956 Kč

Osvědčení o úspoře emisí

Odstranění prašnosti z pozemní komunikace č. 4893

Na konci měsíce března proběhlo dle domluvy s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Správou a údržbou silnic Zlínska přednostní čištění krajnic krajské pozemní komunikace III. třídy č. 4893 od inertního posypu, který po zimním období způsoboval v blízkosti komunikace abnormální prašnost. Přednostnímu odstranění prašného inertního posypu jsme se věnovali už v zimním období na konci měsíce února z důvodu zajištění co nejdřívějšího úklidu. Abychom po sesbírání posypu přispěli k naprostému odstranění prašnosti, využili jsme také cisternu jednotky SDH s níž se velitel Leoš Gerych snažil s využitím přední kropící rampy zbylý prach spláchnout do kanalizace, případně na krajnici. Nejen jemu, ale také Ředitelství silnic Zlínského kraje a Správě a údržbě silnic Zlínska patří poděkování za odstranění této nepříjemnosti.