• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Bilanční zpráva za rok 2017

Vážení občané, přivítali jsme rok 2018 a tudíž nadešel čas podat Vám zprávu o hospodaření naší obce za uplynulý kalendářní rok 2017. Bilanční zprávu zobrazíte kliknutím zde.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude dne 6.2.2018 od 7:30 do 14.30 hod. v lokalitě U Moravanu přerušena dodávka elektrické energie. Podrobnější informace naleznete v následujícím souboru:

 Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Společnost E.ON Česká republika Vám děkuje za pochopení

Výsledky 1. kola volby prezidenta republiky

K hlasovací urně při 1. kole volby prezidenta republiky dorazilo v Podkopné Lhotě celkem 191 voličů. Z tohoto počtu bylo 191 platných hlasovacích lístků. Výsledná volební účast v 1. okrsku obce Podkopná Lhota je 67,97 %. Voliči hlasovali následovně:

Poř. Název politické strany / hnutí Platné hlasy
celkem v %
1.  Ing. Miloš Zeman 98 51,30
2.  Ing. Jiří Drahoš 22 11,51
2.  Mgr. Pavel Fischer 22 11,51
3.  MUDr. Marek Hilšer 17 8,90
4.  Mgr. Michal Horáček 16 8,37
5.  Ing. Mirek Topolánek 10 5,23
6.  RNDr. Jiří Hynek 5 2,61
7.  Ing. Vratislav Kulhánek 1 0,52
8.  Mgr. Petr Hannig 0 0

 

Pro detailnější informace klikněte na tento odkaz

Vydání občanských průkazů v souvislosti s výkonem volebního práva

Služba na pracovišti občanských průkazů Lidový dům Vizovice:

v pátek 12. 1. 2018   pracovní doba od 8.00 – 22.00 hodin, tel. 777 471 173

v sobotu 13. 1. 2018  pracovní doba od 8.00 – 14.00 hodin, tel. 777 471 171

Pro zajištění bezproblémového vyřízení občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, doporučujeme občanům, aby se předem kontaktovali na výše uvedeném telefonním čísle – případně můžete zaklepat na druhé okno zleva ode dveří (budova úřadu bude uzamčena).

Ples Mikroregionu Slušovicko

Obnova majetku po živelní pohromě – komunikace Hrubý Les

Obnova jediné přístupové komunikace k RD v místní části Podkopná Lhota – Hrubý Les na p.č. 1219/2 – 117D917001642

Projekt „Obnova jediné přístupové komunikace k RD v místní části Podkopná Lhota – Hrubý Les na p.č. 1219/2“ byl realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

Předmětem projektu bylo odstranění materiálu naplaveného na krajnicích, obnova záchytných příčných odvodňovacích žlabů, obnova rovnosti krytu s využitím recyklátu a provedení obrusné vrstvy živičným povrchem.

Celkový rozpočet akce: 502 806 Kč

Dotace (70%): 351 964 Kč

Spolufinancování obce (30%): 150 842 Kč

Fotogalerie – dopravní automobil + cisterna Tatra 148 CAS

Vážení občané, níže můžete shlédnout fotogalerii technických prostředků, které se v roce 2017 podařilo do majetku obce Podkopná Lhota získat. Jedná se o dopravní automobil Ford Transit Kombi L2 350 Trend s požárním přívěsem nákladním pořízený z dotačních prostředků Ministerstva vnitra a Zlínského kraje a cisternovou automobilovou stříkačku Tatra 148 CAS pořízenou výhradně z prostředků obce.

PF 2018

Volba prezidenta republiky

Volba prezidenta republiky 2018 se koná v pátek 12. ledna od 14.00 – 22.00 hod. a v sobotu 13. ledna od 8.00 – 14.00 hod., v případě konání druhého kola ve dnech 26. – 27. ledna 2018. Volič může hlasovat poté, kdy prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. V obci Podkopná Lhota se volí v 1 volebním okrsku – Obecní úřad Podkopná Lhota (volební místnost – Podkopná Lhota 37)

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Zástupci obcí Mikroregionu Slušovicko se budou vzdělávat

Projekt „Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko“, reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002983 je spolufinancován z OP Zaměstnanost.

Když se loni v polovině dubna podávala žádost o podporu projektu s názvem „Vzdělávání a animace veřejné správy pro rozvoj Mikroregionu Slušovicko“, nikdo nedokázal ve velkém množství projektů odhadnout jeho šance na úspěch. Po roce hodnocení přišla radostná zpráva, že projekt bude z Operačního programu Zaměstnanost podpořen v celém svém rozsahu.

Realizace projektu byla zahájena 1. srpna 2017 a celý projekt bude ukončen 31. července 2019. Hlavním cílem projektu je zvyšování kvalifikace starostů, zastupitelů a zaměstnanců úřadů obcí DSO Mikroregionu Slušovicko, a to prostřednictvím vzdělávacích a výcvikových programů. Ty budou zaměřeny např. na správu obecního majetku, finanční řízení obce, ochranu osobních údajů, komunikační a prezentační dovednosti, informační a komunikační technologie nebo na chod úřadů a jiné. Výstupy ze seminářů (vč. prezentací) budou k dispozici na stránkách Mikroregionu Slušovicko – www.mikroregion-slusovicko.cz (sekce realizované projekty).

Součástí projektu je i zřízení kontaktního místa, které bude provádět mapování území a kde budou moci obce a jejich zaměstnanci možnost konzultovat své problémy týkající se výkonu veřejné správy. Toto kontaktní místo se nachází v přízemí Městského úřadu ve Slušovicích. Hmatatelným výstupem projektu bude „Evaluační zpráva o stavu veřejné správy na území Mikroregionu Slušovicko“ a metodika „Efektivní veřejná správa na území Mikroregionu Slušovicko“. Vznikne tak ojedinělá komplexní metodická podpora, která doposud voleným zástupcům a zaměstnancům úřadů chyběla.