• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Burza práce a přehlídka středních škol

Sběr kovového odpadu

Vážení občané a vlastníci staveb určených k individuální rekreaci, na parkovací ploše v blízkosti nádob na plasty a papír u prodejny COOP je přistaven kontejner na kovový odpad. Kontejner bude přistaven do úterý 24.10.2017 a následně bude vyvezen. Využijte tak prosím této možnosti a kovový odpad, jehož se chcete zbavit, vhoďte do přistaveného kontejneru. Pokud bude již kontejner přeplněn, bude možno využít dalšího termínu sběru.

Podzimní a zimní otevírací doba knihovny v Podkopné Lhotě

Knihovna obce Podkopná Lhota hlásí změnu otevírací doby pro podzimní a zimní období. Nově bude bývat knihovna otevřena každý čtvrtek od 16.00 do 17.30 hod.  Pro bližší informace můžete kontaktovat obecní knihovnici paní Miriam Hradilíkovou na emailové adrese: knihalhota@seznam.cz

Nový dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním pro jednotku SDH Podkopná Lhota

Ve čtvrtek 28. září 2017 byl za účasti starosty a místostarosty obce, faráře P. Dr. Mgr. ICLic. Mariusze Sienkowského a široké veřejnosti slavnostně před Kaplí sv. Václava při konání tradiční Svatováclavské mše pokřtěn nový dopravní automobil s požárním přívěsem nákladním (přívěsným vozíkem) DA-L1Z  Ford Transit Kombi L2 350 Trend pro jednotku SDH Podkopná Lhota, který byl následně předán do užívání veliteli jednotky SDH Podkopná Lhota panu Leoši Gerychovi.

V dubnu roku 2016 podala Obec Podkopná Lhota na Ministerstvo vnitra žádost o dotaci na pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Podkopná Lhota v požadované výši dotace 450 000 Kč. Předložená žádost byla v hodnocení všech žádostí v rámci Zlínského kraje vybrána a doporučena k realizaci.

V březnu roku 2017 podala Obec Podkopná Lhota žádost o dotaci na pořízení uvedeného dopravního automobilu s přívěsným vozíkem pro jednotku SDH Podkopná Lhota v požadované výši dotace 300 000 Kč ještě na Zlínský kraj. Předložená žádost byla akceptována a Zlínský kraj se tedy taktéž podílí na realizaci pořízení nového DA s přívěsným vozíkem, a to v požadované výši dotace.

Po výběrovém řízení na dodavatele konaném v dubnu 2017 byla podepsána smlouva se společností Auto Viki a.s. na nákup dopravního automobilu s požárním přívěsem nákladním za cenu 933 878 Kč. Na pořízení uvedeného technického prostředku obdrží Obec Podkopná Lhota od Ministerstva vnitra částku ve výši 450 000 Kč a od Zlínského kraje částku ve výši 300 000 Kč. Zbylých 183 878 Kč bude hrazeno z rozpočtu obce.

Díky poskytnutým dotacím bude zajištěna bezpečná a spolehlivá doprava hasičů a věcných prostředků požární ochrany na místo události, případně přeprava osob při plnění úkolů ochrany obyvatelstva. Pořízený majetek bude využíván pro efektivní provádění požárního zásahu a záchranných prací při živelných pohromách a jiných MU i mimo katastrální území obce Podkopná Lhota.

Dopravní automobil DA-L1Z Ford Transit Kombi L2 350 Trend:
Devítimístný dopravní automobil je postaven na podvozku Ford Transit Kombi L2 350 Trend 4 x 2. Pohání ho naftový motor  2.0 TDCi o výkonu 96 kW a kroutícím momentu 385 Nm, splňující emisní normu Euro 6. Manuální převodovka je šestistupňová. Ve výbavě nechybí elektronický stabilizační systém ESP včetně ochrany proti převrácení, nouzový brzdový asistent, asistent pro rozjezd do svahu a kontroly trakce a parkovací čidla vpředu i vzadu na vozidle.

Pro komfort osádky je vůz osazen klimatizací a programovatelným nezávislým topením s dálkovým ovládáním, díky kterému je start zaručen až do teploty –29°C.

Dopravní automobil je v prostoru místa pro nástup strojníka vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci autobaterií.

Osvětlení prostoru okolo vozu je zajištěno vně umístěnými LED světlomety částečně zapuštěnými do bočních stěn a do zadní stěny účelové nástavby. Oranžová blikající světla na zadní stěně nástavby jsou v provedení LED a jsou sdružena do jednoho celku.

Vybavení vozidla:
- vozidlová analogová radiostanice Mototrbo DM 4600 VHF
- 2 ks požárních světlometů s magnetickým uchycením
- 2 ks ručních radiostanic Mototrbo DP 1400 VHF včetně dobíjecích úchytů
- 2 ks ručních svítilen SURVIVOR LED ATEX Streamlight, včetně dobíjecích úchytů
- autorádio
- zvláštní výstražné zařízení umožňující reprodukci mluveného slova
- tažné zařízení pro připojení požárního přívěsu o celkové hmotnosti nejméně 2000 Kg
- lékárnička velikosti III
- 2 ks přenosných hasících přístrojů
- variabilní ruční vyprošťovací nástroj
- vyprošťovací nůž
- vytyčovací červenobílá páska
- požární přívěs nákladní (přívěsný vozík) s ložnou plochou 2000 x 1000 mm se 4 kotvícími body, opěrným kolečkem na oji, 2 stabilizačními podpěrami a 2 zakládacími klíny

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 se konají v pátek 20. října od 14.00 – 22.00 hod. a v sobotu 21. října od 8.00 – 14.00 hod. Dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů může volič hlasovat poté, kdy prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. V obci Podkopná Lhota se volí v 1 volebním okrsku – Obecní úřad Podkopná Lhota (volební místnost – Podkopná Lhota 37)

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Pronájem pohostinství v Březové u Zlína

Obec Březová, Březová 36, 763 15 Slušovice, okr. Zlín

Hledá provozního k pronájmu nově zrekonstruovaného pohostinství. Pronájem dohodou. Zájemci se mohou hlásit na Obecním úřadu Březová u Zlína v úřední hodiny, e-mailem: obec@brezovauzlina.cz nebo na telefonním čísle 577 983 683, příp. mob. 724 178 669.

Kotlíkové dotace

Zlínský kraj realizuje tzv. „Kotlíkové dotace“, jejichž prostřednictvím můžou žadatelé ze Zlínského kraje získat dotaci na výměnu starého kotle za nový, nízkoemisní zdroj tepla. Dne 21.9.2017 byl vyhlášen „Program výměny zdrojů tepla ve Zlínském kraji II“, čímž bylo odstartováno druhé kolo kotlíkových dotací v našem kraji. Všechny potřebné informace a formulář žádosti jsou k dispozici na: www.kr-zlinsky.cz/kotliky. S veškerými dotazy je možno se obracet na e-mail kotliky@kr-zlinsky.cz

ČT D – Šikulové ze ZŠ Trnava

V neděli 8. října 2017 bude v 11.00 hod. na stanici ČT-Déčko vysílán pořad Šikulové. Tento díl byl natočen na táboře, který letos o prázdninách pořádala ZŠ Trnava. Tak neváhejte a uvedený pořad sledujte.

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy č.p. 85 v obci Podkopná Lhota – CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001936

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu byly stavební úpravy spočívající v zateplení vnějších stěn obálky, zateplení půdního prostoru, podlahy v 1 N.P. a nový zdroj včetně otopného systému. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Celkový rozpočet akce: 2 664 926 Kč
Dotace (40%): 1 065 970 Kč
Spolufinancování obce: 1 598 956 Kč

Senoseč luk v Podkopné Lhotě

V celé ČR je nyní období senosečí při nichž dochází k poranění a usmrcení zvěře. Ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze a Ministerstva životního prostředí ČR byl spuštěn pilotní webový portál Ochrana zvířat při sklizni a senosečích. Cílem projektu je v období května až sprna provést ve vybraných lokalitách prevenci a ochranu ohrožených živočišných druhů při sklizni a senoseči za aktivní účasti veřejnosti a provozovatelů myslivecké činnosti do které se můžete registrovat jako dobrovolník, zemědělec případně myslivec. Více informací naleznete na webu www.senosec.czu.cz