• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Svoz nebezpečného odpadu z domácností

V souladu se zněním zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. provede společnost Marius Pedersen v sobotu 7.10.2017 sběr nebezpečného odpadu z domácností.

Veškerý nebezpečný odpad můžete v uvedený termín zdarma odevzdat od 10.05 hod. do 10.40 hod. před budovou bývalé mateřské školy v Podkopné Lhotě. Všichni ti, kteří nemohou nebezpečný odpad odevzdat v den samotného sběru, mohou před budovou bývalé školky shromažďovat odpad již od pátku 6.10.2017 (platí pro chataře za účelem zamezení opětovného shromažďování nebezpečného odpadu v prostorách určených pro komunální odpad).

Odevzdat můžete:

 • olejové automobilové filtry, plechovky od barev, monočlánky, autobaterie
 • zářivky, láhve od chemikálií, motorové oleje, mořidla, rozpouštědla
 • plastové obaly od škodlivin, opotřebované pneumatiky, hadry znečištěné barvami a oleji
 • obaly od sprejů, staré kosmetické přípravky, staré přípravky na hubení škůdců
 • televizory, rádia, ledničky, vysavače, mixery, domácí elektrospotřebiče
 • objemný odpad (koberce, matrace, linolea, kočárky, WC mísy, umyvadla, staré skříně, stoly, postele)

Obecní zastupitelstvo Podkopná Lhota děkuje za Vaši snahu vedoucí ke zlepšení a ochraně životního prostředí

ČT D – Šikulové ze ZŠ Trnava

V neděli 8. října 2017 bude v 11.00 hod. na stanici ČT-Déčko vysílán pořad Šikulové. Tento díl byl natočen na táboře, který letos o prázdninách pořádala ZŠ Trnava. Tak neváhejte a uvedený pořad sledujte.

Pouťová mše Svatého Václava

Ve čtvrtek 28. září se v 10.00 hod. v obecní kapli uskuteční tradiční pouťová mše Sv. Václava. Bohoslužba bude po celou svou dobu doprovázena dechovou hudbou. Všichni občané tak mají možnost strávit krásné dopoledne při bohoslužbě společně s panem farářem P. Dr. Mgr. ICLic. Mariuszem Sienkowskim.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude dne 21.9.2017 od 7:30 do 15.00 hod. v celé obci Podkopná Lhota (včetně pasek) přerušena dodávka elektrické energie. Podrobnější informace naleznete v následujícím souboru:

 Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Společnost E.ON Česká republika Vám děkuje za pochopení

Hledá se majitel zatoulaného psa

Vážení občané, 6. července 2017 byla okolo 18.00 hod. v lese u Valašek, pod Tesákem u Bystřice pod Hostýnem nalezena fenka křížence zlatého kokršpaněla. Fenka je nyní ustájena v obci Chvalčov u Bystřice pod Hostýnem.

V případě, že psa na obrázku postrádáte volejte na tel. číslo. 737 761 286.

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy

Snížení energetické náročnosti veřejné budovy č.p. 85 v obci Podkopná Lhota – CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001936

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu byly stavební úpravy spočívající v zateplení vnějších stěn obálky, zateplení půdního prostoru, podlahy v 1 N.P. a nový zdroj včetně otopného systému. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti budovy.

Celkový rozpočet akce: 2 664 926 Kč
Dotace (40%): 1 065 970 Kč
Spolufinancování obce: 1 598 956 Kč

Senoseč luk v Podkopné Lhotě

V celé ČR je nyní období senosečí při nichž dochází k poranění a usmrcení zvěře. Ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze a Ministerstva životního prostředí ČR byl spuštěn pilotní webový portál Ochrana zvířat při sklizni a senosečích. Cílem projektu je v období května až sprna provést ve vybraných lokalitách prevenci a ochranu ohrožených živočišných druhů při sklizni a senoseči za aktivní účasti veřejnosti a provozovatelů myslivecké činnosti do které se můžete registrovat jako dobrovolník, zemědělec případně myslivec. Více informací naleznete na webu www.senosec.czu.cz

Osvědčení o úspoře emisí

Odstranění prašnosti z pozemní komunikace č. 4893

Na konci měsíce března proběhlo dle domluvy s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje a Správou a údržbou silnic Zlínska přednostní čištění krajnic krajské pozemní komunikace III. třídy č. 4893 od inertního posypu, který po zimním období způsoboval v blízkosti komunikace abnormální prašnost. Přednostnímu odstranění prašného inertního posypu jsme se věnovali už v zimním období na konci měsíce února z důvodu zajištění co nejdřívějšího úklidu. Abychom po sesbírání posypu přispěli k naprostému odstranění prašnosti, využili jsme také cisternu jednotky SDH s níž se velitel Leoš Gerych snažil s využitím přední kropící rampy zbylý prach spláchnout do kanalizace, případně na krajnici. Nejen jemu, ale také Ředitelství silnic Zlínského kraje a Správě a údržbě silnic Zlínska patří poděkování za odstranění této nepříjemnosti.

Požár travního porostu

V úterý 28.3.2017 byla v odpoledních hodinách povolána krajským operačním a informačním střediskem IZS jednotka požární ochrany obce Podkopná Lhota k řešení události – požáru travního porostu v blízkosti RD s č.p. 59. Jednotka reagovala na vyhlášený poplach do 7 minut od ohlášení. Na místo dorazila naše jednotka jako první, roztáhla vodní vedení a započala hašení a bránění dalšímu šíření požáru v lesním porostu. Následně na místo události dorazili se dvěma vozy profesionální hasiči ze stanice Zlín a také dobrovolní hasiči ze Slušovic. Po předání místa události veliteli zásahu se jednotka podílela na kyvadlové dopravě vody. Po likvidaci požáru prováděla naše jednotka do nočních hodin požární dohled. Na prvotním zásahu se podíleli: Baďura Libor, František Mahďák, Leoš Gerych, Marcel Mahďák a také občané obce Pavel Marušák, Petr Fojtík a Martin Bořuta, kteří v jednotce SDH zařazeni nejsou, přitom se snažili všemi silami pomoci k likvidaci požáru, za což jim patří velké poděkování.