• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Omezení činnosti Obecního úřadu

Vážení občané, ve středu 18.7.2018 bude z důvodu plánovaných udržovacích prací na distribuční soustavě elektrické energie činnost Obecního úřadu omezena.

Děkujeme za pochopení.

Zasedání zastupitelstva

Vážení občané, ve čtvrtek 19.7.2018 se v 16.30 hodin koná v budově obecního úřadu Podkopné Lhoty zasedání obecního zastupitelstva.

Všichni jste na zasedání srdečně zváni

Program zasedání:
1. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Projednání a schválení přijetí dotace na volby do Senátu Parlamentu ČR
4. Projednání a schválení rozpočtových opatření
5. Projednání a zrušení bodu č. 19
6. Projednání a schválení složení komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení nabídek a určení náhradníků komisí
7. Projednání požadavků pana J. Bureše
8. Různé
9. Diskuze

Seznámení s hospodařením obce


Vážení občané, blíží se nám závěr funkčního období zastupitelstva zvoleného v roce 2014. Abychom Vás podrobněji seznámili s hospodařením naší obce, rozhodli jsme se každoroční bilanční zprávy rozšířit o seznámení se zprávami o výsledku přezkoumání hospodaření obce.

Jako potvrzení správného směru, jímž se naše obec ubírá, se pro porovnání můžete seznámit se zprávami o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 a aktuálně za rok 2017, případně se všemi zprávami o výsledku přezkoumání hospodaření obce v uvedeném mezidobí.

Věříme, že Vám není lhostejné prostředí ve kterém společně žijeme a uvedené zprávy si v pohodlí domova v klidu pročtete. Všechny tyto zmiňované zprávy byly zpracovány nezávislým kontrolním orgánem – Krajským úřadem Zlínského kraje. V elektronické podobě jsou přístupné v záložce Obecní Úřad a sekci Hospodaření obce, případně na následujícím odkazu

Porovnání hospodaření obce za našich předchůdců v roce 2010 (kdy obec řádně neplatila ani sociální a zdravotní pojištění, nebyla schopna správně evidovat své závazky, všechen obecní majetek byl zastaven) se současným stavem jasně ukazuje, že posun naší obce nabral správný směr.

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude dne 18.7.2018 od 7:30 do 15.30 hod. v  celé obci Podkopná Lhota kromě lokality paseky pod Kopnou přerušena dodávka elektrické energie. Podrobnější informace naleznete v následujícím souboru:

 Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Společnost E.ON Česká republika Vám děkuje za pochopení

Informace o omezeném provozu agendy řidičských průkazů

Městský úřad Vizovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, informuje občany, že ve dnech 28. a 29.06.2018 bude omezený provoz v agendě řidičských průkazů. Z důvodu přechodu na digitalizaci a rozvolnění agendy řidičů od 01.07.2018 nebude možné dne 28. a 29.06.2018 přijímat žádosti o udělení řidičského oprávnění, žádosti o vydání řidičského průkazu a žádosti o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče. V případě dalších dotazů se můžete informovat na tel. číslech 777 471 180, 777 471 182 a 777 471 187.

Děkujeme za pochopení

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2017

Senoseč luk v Podkopné Lhotě

V celé ČR je nyní období senosečí při nichž dochází k poranění a usmrcení zvěře. Ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze a Ministerstva životního prostředí ČR byl spuštěn pilotní webový portál Ochrana zvířat při sklizni a senosečích. Cílem projektu je v období května až sprna provést ve vybraných lokalitách prevenci a ochranu ohrožených živočišných druhů při sklizni a senoseči za aktivní účasti veřejnosti a provozovatelů myslivecké činnosti do které se můžete registrovat jako dobrovolník, zemědělec případně myslivec. Více informací naleznete na webu http://senosec.czu.cz/

Výsledky 2. kola doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR

K hlasovací urně při 2. kole doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu ČR dorazilo v Podkopné Lhotě 25 voličů. Z tohoto počtu bylo 25 platných hlasovacích lístků. Výsledná volební účast v 1. okrsku obce Podkopná Lhota byla 8,99 %. Voliči hlasovali následovně:

Poř. Název politické strany / hnutí Platné hlasy
celkem v %
1.  Ing. Tomáš Goláň 19 76
2.  Michaela Blahová 6 24

 

Pro detailnější informace klikněte na tento odkaz

Nalezený pes rotvajler

Byl nalezen pes rotvajler. V případě jakýchkoliv informací se obracejte na starostu obce p. Libora Baďuru na tel. 602 572 382.

Foto nalezeného psa:

Laďa Kučera vítězem rallysprintu Kopná

V sobotu 7.4.2018 vedla naší obcí trať rychlostní zkoušky, v letošním roce již 24. ročníku rallysprintu Kopná. A právě  této soutěže se v horkém křesle navigátora ve voze ŠKODA FABIA R5 se startovním číslem 3, spolu s prestižním a republikově dobře známým jezdcem Tomášem Kostkou, zúčastnil i náš spoluobčan Ladislav Kučera. Posádka Kostka-Kučera opanovala letošní ročník rallysprintu Kopná způsobem start – cíl. Oba kluci předvedli mistrovský výkon, když všechny rychlostní zkoušky vyhráli a v cíli skončili na prvním místě s náskokem 34,5 vteřiny. Je milou povinností starosty i místostarosty obce Podkopná Lhota pogratulovat posádce za skvělý výkon, popřát klukům mnoho dalších takových výsledků a Ladinovi Kučerovi zvlášť jako občanu Podkopné Lhoty poděkovat za skvělé reprezentování naší obce a také za pohár vítěze, který věnoval obci Podkopná Lhota. Věříme, že naše gratulace je gratulací celé obce Podkopná Lhota a obzvlášť rallyových příznivců.


Zdroj fotogalerie: www.hornipodrevnicko.cz a www.rallysprintkopna.cz

Video z RZ Kopná:

Zdroj onboard videa: www.youtube.com

Úhrada místních poplatků

Vážení občané, poplatky za komunální odpad, kabelovou televizi a psa můžete uhradit na Obecním úřadě, popř. elektronicky na účet č. 10326661/0100. Při elektronické úhradě prosím uveďte do variabilního symbolu číslo popisné/evidenční a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a poplatky, které hradíte. Výše poplatků za jednotlivé položky jsou následující:

poplatek za odpad svoz 2 x za měsíc/poplatník 450 Kč/rok
poplatek za psa 1 pes 100 Kč/rok
2 psi 200 Kč/rok
za každého dalšího 500 Kč/rok
kabelová televize 7 TV kanálů + infokanál + DTV 400 Kč/rok

Stručná reakce na otevřené dopisy

Vážení občané, rádi bychom pouze ve stručnosti reagovali na otevřené dopisy, které jste v letošním roce obdrželi ve svých schránkách. Z tohoto důvodu Vám dáváme k nahlédnutí vyrozumění Ministerstva vnitra ke zjednání nápravy ve věci vyřízení stížností paní Burešové.

 Vyrozumění Ministerstva vnitra ze dne 7.3.2018

Prašnost inertního posypu na krajské pozemní komunikaci č. 4893

Vážení občané, již delší dobu evidujeme, že tak jako každý rok Vás obtěžuje zvýšená prašnost z inertního posypu užitého při zimní údržbě krajské pozemní komunikace č. 4893. Abychom zajistili co nejdřívější úklid tohoto posypového materiálu, byť to není v naší pravomoci a odstranili tak prašnost, obrátili jsme se už v průběhu měsíce února na správce komunikace s žádostí o dřívější úklid. V tomto týdnu se v obci pohyboval 2 dny uklízecí vůz Správy a údržby silnic Zlínska, který posypový materiál sbíral. Mimoto jsme pro odstranění prašnosti využili také obecní zametač DAKR s nímž členové jednotky dobrovolných hasičů prováděli úklid včera. V současné době připravujeme ještě instalaci sanační lišty na cisternu TATRA 148 CAS, kterou jsme v závěru loňského roku do obecního majetku pořídili a krajnice se pokusíme tlakově vyčistit právě s využitím cisterny. Na základě domluvy s Ředitelstvím silnic Zlínského kraje byl úklid posypového materiálu v naší obci proveden oproti plánu mnohem dříve, v podstatě se jednalo o první úklid zametacího vozu v letošním roce.