• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017 se konají v pátek 20. října od 14.00 – 22.00 hod. a v sobotu 21. října od 8.00 – 14.00 hod. Dle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů může volič hlasovat poté, kdy prokáže totožnost a státní občanství České republiky platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. V obci Podkopná Lhota se volí v 1 volebním okrsku – Obecní úřad Podkopná Lhota (volební místnost – Podkopná Lhota 37)

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.