• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Pořízení profesionální rámové třífázové elektrocentrály

Do obecního majetku se podařilo pořídit profesionální rámovou třífázovou elektrocentrálu ECMT 7000 o výkonu 7 kW. Ta bude sloužit nejen jednotce Sboru dobrovolných hasičů pro záchranné a likvidační práce, např. při živelních pohromách, případně při řešení jiných mimořádných událostí či krizových situací (napájení rozbrušovací pily, svářečky, osvětlení, kalového čerpadla), ale dále například také jako záložní zdroj elektrické energie pro čerpadlo vrtu vodovodního řádu. Využita může být také jako záložní zdroj pro celou budovu obchodu (napájení prodejny a kulturní místnosti). Budova obchodu je totiž v rámci krizového plánu obce s rozšířenou působností vyčleněna jako prostor pro nouzové ubytování osob. Uvedená elektrocentrála tak zajistí v budově nejen napájení zdroje tepla (plynového kotle), ale také zásobení elektřinou. V rámci úprav elektroinstalace byl na budově obchodu zřízen přípojný bod, pomocí něhož se elektrocentrála dá připojit k rozvaděči budovy. Uvedenou elektrocentrálu se nám podařilo zakoupit s přispěním daru ve výši 25 000 Kč od Nadace Agrofert. Zbývající část kupní ceny, tj. 33 049 Kč byla hrazena z obecního rozpočtu.