• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Úřední deska


* Dokumenty jsou ve formátu PDF, pokud máte problémy se zobrazením, nainstalujte si prosím aplikaci Adobe Acrobat Reader®. Ke stažení zde:

Archiv dokumentů úřední desky

Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
1/2018 Obec Podkopná Lhota 11.1.2018 26.1.2018 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru prodeje movitého majetku
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
2/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 22.1.2018 29.1.2018 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 29.1.2018
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
3/2018 Krajská veterinární stanice SVS 4.2.2018 19.2.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – příloha č. 2 – vzor veterinárního osvědčení pro živočišné produkty
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
4/2018 Krajská veterinární stanice SVS 4.2.2018 19.2.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – příloha č. 1 – vzor objednávky laboratorního vyšetření
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
5/2018 Krajská veterinární stanice SVS 4.2.2018 19.2.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – nová zamořená oblast
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
6/2018 Krajská veterinární stanice SVS 5.2.2018 20.2.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – nová zamořená oblast – domácí chovy prasat
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
7/2018 Obec Podkopná Lhota 5.2.2018 21.2.2018 Mahďák
Předmět
 Zveřejnění záměru pronájmu části obecní nemovitosti
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
8/2018 Městský úřad Vizovice 15.2.2018 1.3.2018 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – SÚS Zlínska
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
9/2018 Krajská veterinární správa SVS 22.2.2018 8.3.2018 Mahďák
Předmět
 Příloha č. 1 – AMP – mapa zamořené oblasti
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
10/2018 Krajská veterinární správa SVS 22.2.2018 8.3.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – rozšíření zamořené oblasti
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
11/2018 Exekutorský úřad Šumperk 25.2.2018 27.3.2018 Mahďák
Předmět
 Dražební vyhláška – 139EX 12835/16-077 – Zdeněk Knedla
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
12/2018 Obec Podkopná Lhota 28.2.2018 30.6.2019 Mahďák
Předmět
 Střednědobý výhled rozpočtu obce Podkopná Lhota na rok 2018 – 2020
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
13/2018 Obec Podkopná Lhota  28.2.2018 30.6.2018 Mahďák
Předmět
 Plnění rozpočtu za rok 2017 – FIN 2-12 M
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
14/2018 Obec Podkopná Lhota 28.2.2018 30.6.2019 Mahďák
Předmět
 Návrh rozpočtu obce Podkopná Lhota na rok 2018
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
15/2018 Krajská veterinární správa SVS 1.3.2018 15.3.2018 Mahďák
Předmět
 Úplné znění nařízení státní veterinární správy – AMP – volně žijící zvěř
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
16/2018 Krajská veterinární správa SVS 1.3.2018 15.3.2018 Mahďák
Předmět
 Úplné znění nařízení státní veterinární správy – AMP – chovy domácích prasat
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
17/2018 DSO – Mikroregion Slušovicko 1.3.2018 20.3.2018 Mahďák
Předmět
 Návrh závěrečného účtu za rok 2017 – DSO MRS
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
18/2018 DSO – Mikroregion Slušovicko 1.3.2018 20.3.2018 Mahďák
Předmět
 Návrh rozpočtu na rok 2018 – DSO MRS
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
19/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 19.3.2018 26.3.2018 Mahďák
Předmět
 Zasedání obecního zastupitelstva – 26.3.2018
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
20/2018 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 20.3.2018 31.12.2022 Mahďák
Předmět
 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
21/2018 Zeměměřický úřad 21.3.2018 31.12.2018 Mahďák
Předmět
 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
22/2018 DSO – Mikroregion Slušovicko 24.3.2018 5.4.2018 Mahďák
Předmět
 Pozvánka na zasedání valné hromady DSO MRS – 5.4.2018
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
23/2018 Krajská veterinární správa SVS 24.3.2018 21.4.2018 Mahďák
Předmět
 Nařízení SVS – africký mor prasat – prohlídka honebních pozemků
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
24/2018 Městský úřad Vizovice 27.3.2018 10.4.2018 Mahďák
Předmět
 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – stanovení přechodné úpravy provozu – Rallysprint Kopná
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
25/2018 Městský úřad Vizovice 27.3.2018 10.4.2018 Mahďák
Předmět
 Příloha k Veřejné vyhlášce – OOP – Rallysprint Kopná – situace DZ + vzor povolení k vjezdu
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
26/2018 Obec Podkopná Lhota 2.4.2018 30.6.2019 Mahďák
Předmět
 Rozpočet obce na rok 2018
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
27/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 8.4.2018 2.6.2018 Mahďák
Předmět
 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
28/2018 Obecní úřad Podkopná Lhota 20.4.2018 2.6.2018 Mahďák
Předmět
 Jmenování zapisovatele pro doplňovací volby do Senátu Parlamentu ČR
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
29/2018 Obec Podkopná Lhota  21.4.2018 21.5.2018 Mahďák
Předmět
 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
30/2018
Předmět
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
31/2018
Předmět
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
32/2018
Předmět
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
33/2018
Předmět
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
34/2018
Předmět
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
35/2018
Předmět
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
36/2018
Předmět
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
37/2018
Předmět
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
38/2018
Předmět
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
39/2018
Předmět
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
40/2018
Předmět
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
41/2018
Předmět
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
42/2018
Předmět
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
43/2018
Předmět
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
44/2018
Předmět
 
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
45/2018
Předmět
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
46/2018
Předmět
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
47/2018
Předmět
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
48/2018
Předmět
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
49/2018
Předmět
Číslo Vydal Vyvěšeno Sňato Vyvěsil
50/2018
Předmět