• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Úhrada místních poplatků

Vážení občané, připravili jsme pro Vás ucelené informace týkající se platby místních poplatků (poplatek za odpad, vodu, psa a pobyt). Všechny informace naleznete v hlavním menu v záložce „Úhrada poplatků

Informace k přihlášení na očkování proti COVID-19

Vážení občané, od pátku 15.1.2021 se mohou k očkování přihlašovat obyvatelé ČR, kteří jsou starší 80 let. Registrace k očkování a rezervace termínů probíhá za pomoci centrálního rezervačního systému na adrese: https://crs.uzis.cz/

S registrací mohou pomoct jak rodinní příslušníci, tak bezplatná linka 1221. Bližší informace naleznete v následujících přílohách.

Očkování COVID-19 – základní informace
Schéma postupu očkování COVID-19
Očkování osob 80 let a starší

Dispečink zimní údržby krajské silnice III/4893

Sjízdnost hlavní – krajské silnice č. 4893 vedoucí obcí má na starosti Správa a údržba silnic Zlínského kraje. Hlavní pozemní komunikace je silnice III. třídy a proto má Správa a údržba silnic povinnost zajistit sjízdnost do 12 hodin od zjištění stavu nesjízdnosti. V případě nesjízdnosti neváhejte a okamžitě tuto skutečnost ohlaste na dispečink zimní údržby na tel. 577 044 204 nebo 602 436 601.

Nahlášení stavu vodoměru pro úhradu vodného za rok 2020

Vážení občané, v souvislosti se současnou epidemiologickou situací nebude ze strany obce probíhat fyzický odečet stavu vodoměrů za rok 2020. Proto Vás žádáme o sdělení hodnoty měřidel vašich vodoměrů. Sdělení můžete provést buďto pomocí SMS zprávy na telefonní číslo 605 839 368 nebo na 602 572 382, kde do SMS zprávy uvedete číselnou hodnotu měřidla vodoměru, číslo popisné odběrného místa (vaší nemovitosti) a Vaše jméno, nebo tato data můžete na uvedená čísla sdělit telefonicky. Můžete taky zvolit způsob, že číselník Vašeho vodoměru vyfotíte a tuto fotku s požadovanými daty, tj. číslem popisným odběrného místa a Vašim jménem zašlete na e-mail kanceláře obce podkopnalhota@volny.cz. Rovněž tak můžete fotku číselníku Vašeho vodoměru s požadovanými daty zaslat na výše uvedená telefonní čísla pomocí SMS zprávy.

Děkujeme Vám za pochopení i za Vaši vstřícnost k vyřešení zaevidování stavu spotřeby vody ve Vašich domácnostech.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka se v roce 2021 koná v poněkud odlišném duchu, než tomu bylo v letech předešlých. Přispět do Tříkrálové sbírky, která probíhá vzhledem k aktuální epidemiologické situaci formou virtuálního světa můžete následujícími způsoby

Kromě uvedených způsobů můžete přispět na tuto sbírku také hotovostí do určené kasičky v kostele v Trnavě, který je otevřen každý den v době od 8 do 18 hodin. Stejná kasička je umístěna také na obecním úřadu Obce Podkopná Lhota, takže i zde je možno přispět v rámci Tříkrálové sbírky.

Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Podkopná Lhota

Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Podkopná Lhota

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem podpory bylo vyhloubení průzkumného hydrogeologického vrtu a jeho napojení na vodárenskou soustavu obce. Cílem projektu bylo posílit stávající jímání podzemní vody.

             www.mzp.cz                                                             www.sfzp.cz

Celkový rozpočet akce: 1 570 270 Kč
Dotace : 1 040 628 Kč
Spolufinancování obce: 529 642 Kč

Vyplnění daňových přiznání k dani z nemovitých věcí

Finanční úřad ve Zlíně nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí. Vzhledem k současné epidemiologické situaci je snahou Finanční správy předejít v období podávání daňových přiznání kumulaci poplatníků na územních pracovištích finančních úřadů. Z tohoto důvodu bylo přistoupeno k tomu, že byla určena telefonní čísla, na kterých budou vybraní zaměstnanci Finančního úřadu pro Zlínský kraj zodpovídat případné dotazy v souvislosti s daní z nemovitých věcí, resp. v souvislosti s podáváním přiznání k této dani. Cílem tohoto opatření je zajistit poplatníkům daně z nemovitých věcí takový servis, který jim umožní bez návštěvy územních pracovišť Finančního úřadu pro Zlínský kraj podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí elektronicky prostřednictvím daňového portálu, případně prostřednictvím sběrných boxů umístěných na jednotlivých územních pracovištích, eventuálně je zaslat poštou. Více informací naleznete v přiloženém souboru a na tomto odkazu

Finanční úřad pro Zlínský kraj – nechoďte – volejte – podejte

Změny v integrované dopravě Zlínského kraje

Vážení občané, v následující příloze naleznete základní informace o změnách v integrované dopravě Zlínského kraje platné od 1.1.2021. Aktuální informace naleznete také na webu www.id-zk.cz 

Změny v integrované dopravě Zlínského kraje od 1.1.2021

Zvýšení akceschopnosti JSDHO Podkopná Lhota zakoupením věcných prostředků PO

Projekt „Zvýšení akceschopnosti jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Podkopná Lhota zakoupením věcných prostředků požární ochrany“ byl realizován za přispění dotačních prostředků z rozpočtu Zlínského kraje.

Účelem projektu bylo vybavit jednotku dobrovolných hasičů chybějícími věcnými prostředky, a to:

 • 4 ks zásahového obleku Patriot Elite komplet
 • 6 ks zásahové obuvi HAIX Fire Flash 2
 • 1 ks nastavovacího žebříku záchranářského
 • 1 ks přetlakového ventilátoru PH-VP450

Celkový rozpočet akce: 162 990 Kč

Dotace (68,1%): 111 000 Kč

Spolufinancování obce (31,9%): 51 990 Kč

Pošta Trnava – změna otevírací doby

Vážení občané, od 1.10.2020 dochází na pobočce České pošty v Trnavě ke změně otevírací doby. Nově můžete poštu navštívit v následující otevírací době:


Po / St    14 – 18 hod.
Út / Čt / Pá    8 – 12 hod.

Omezení autobusové dopravy od 18.10.2020

Vážení občané, v důsledku epidemiologické situace kvůli šíření covid-19, a z toho vyplývajících omezení, dochází od 18.10.2020 k dílčímu omezení autobusové dopravy na území Zlínského kraje.

Bližší informace naleznete na stránkách https://www.id-zk.cz/omezeni-dopravy.

Výsledek Senátních voleb v obvodu č. 78

 

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje