• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Informace ke koronaviru

Vážení občané, všechny informace k opatřením a ke krizové situaci v souvislosti s nákazou koronaviru jsou dostupné obdobně jako u všech ostatních obcí na elektronické úřední desce, na kterou budete přesměrováni kliknutím zde

Zasedání zastupitelstva

Vážení občané, ve čtvrtek dne 21.5.2020 se v 18.00 hodin koná v místnosti kulturního sálu v budově č.p. 85 zasedání obecního zastupitelstva.

Všichni jste na zasedání srdečně zváni

Program zasedání:
1. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Projednání rozpočtu obce
4. Projednání střednědobého rozpočtového výhledu
5. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP
6.Projednání dohody o udělení souhlasu se stavební úpravou napojení MK
7. Projednání smlouvy o společném postupu zadavatelů veřejné zakázky + ostatní záležitosti k akci „opěrná zeď – č.p. 39“
8. Projednání smlouvy na ukládání bioodpadu
9. Projednání problematiky odpadového hospodářství
10. Projednání smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na obecní kanalizaci
11. Projednání dodatku ke smlouvě o odběru zemního plynu
12. Projednání žádosti o připojení na obecní vodovod
13. Projednání změny stanov MRS
14. Projednání žádosti o podporu – Dům pro seniory Lukov
15. Projednání žádosti o podporu – Linka bezpečí
16. Provoz kabelové TV
17. Projednání stížnosti paní H. Burešové
18. Různé
19. Diskuze

Oznámení o přerušení dodávky el. energie

Z důvodu plánovaných prací společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude dne 11.5.2020 od 7:30 do 13.30 hod. v části obce Podkopná Lhota – paseky pod Kopnou přerušena dodávka elektrické energie. Podrobnější informace naleznete v následujících souborech:

 Oznámení o přerušení dodávky el. energie

 Přerušení dodávky el. energie 11.5.2020 – seznam odběrných míst

Společnost E.ON Česká republika Vám děkuje za pochopení

Zápis do Mateřské školy Trnava

Mateřská škola Trnava, okres Zlín příspěvková organizace
adresa: Trnava 326, 763 18 Trnava, tel.: 577 988 330, e-mail: mstrnava@volny.cz

Oznámení termínu zápisu do Mateřské školy Trnava pro školní rok 2020-2021

Vážení rodiče, zápis do Mateřské školy Trnava proběhne dne 15.5.2020 v době od 13.00 do 16.00 hod, a to formou bezkontaktního předání žádosti o přijetí dle informací, níže sdělených. Vzhledem k epidemiologické situaci si prosím všechny potřebné dokumenty k zápisu stáhněte na webových
stránkách školy https://mstrnava.webnode.cz/zapis-2020/

Doporučujeme se předem telefonicky domluvit s dětskou lékařkou na vydání potvrzení o očkování. Pokud nebude možné získat potvrzení od lékaře, prosím podepište čestné prohlášení, že je dítě očkované a dodejte kopii očkovacího průkazu.

Přečtěte si pozorně kritéria pro přijímání dětí a promyslete požadovaný způsob docházky.
V souladu s § 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je ředitel mateřské školy povinen při přijetí dítěte do mateřské školy písemně dohodnout se zákonným zástupcem docházku dítěte do mateřské školy. Nezapomeňte, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době podání již musí být opatřena vyjádřením pediatra.

Bez informace o proočkování dětí není možné dítě do mateřské školy přijmout, výjimku tvoří děti, jichž se týká povinná předškolní docházka.

Spolu s žádostí přineste i podepsané prohlášení zákonných zástupců, přihlášku ke stravování, kopii rodného listu a již zmíněné čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu. Nezapomeňte uvést svoji e-mailovou adresu, sdělím Vám registrační číslo, pod kterým bude na webových stránkách školy zveřejněn výsledek zápisu.

Vše prosím zalepte do velké obálky a vhoďte do připravené schránky před
MŠ. Pokud máte datovou schránku, můžete dokumenty poslat i touto cestou popř. e-mailem, v tomto případě (při podání žádosti e-mailem), musí být žádost podepsaná ověřeným elektronickým podpisem.

Prosíme, věnujte pozornost pečlivému vyplnění všech požadovaných formulářů, vyhneme se tak pozdějšímu doplňování a shánění informací.

Děkuji Vám za ochotu spolupracovat a věřím, že i v této nelehké době zvládneme zápis do naší mateřské školy bez problémů, i když netradičním způsobem.

                                                           Marcela Hanulíková – ředitelka školy

Dezinfekční prostředek Anti-COVID pro občany obce

Vážení občané, ve středu 1.4.2020 rozváželi pro Vaši potřebu členové jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Podkopná Lhota v rozprašovačích dezinfekční prostředek Anti-COVID.  Po dnešním doplnění zásob proběhl další rozvoz dezinfekčního prostředku. Kdo ještě potřebuje uvedený dezinfekční prostředek, volejte prosím starostu obce na tel. 602 572 382 a ten zajistí dodání. V případě, že dezinfekční prostředek spotřebujete, rozprašovač si prosím ponechejte – bude Vám doplněn.

Ochranné látkové roušky pro občany obce

Vážení občané, máme pro Vás připraveny ochranné látkové roušky včetně dětských velikostí. Kdo potřebuje ochrannou roušku, volejte prosím starostu obce na tel. 602 572 382 a ten Vám ji dodá.

Návod k používání látkové roušky:

 • při manipulaci se dotýkejte pouze krajů roušky
 • před nasazením roušky si vždy důkladně umyjte a dezinfikujte ruce
 • rouška musí být nasazena tak, aby zakrývala nos i ústa
 • během nošení na roušku nesahejte
 • po nošení sundejte roušku tak, aniž byste se dotkli přední strany
 • poté si opět pořádně umyjte a dezinfikujte ruce

Jak roušku vyvařit a sterilizovat:

 • roušku je vhodné před každým použitím vyprat
 • následně nechejte roušku vychladnout a uschnout
 • poté suchou roušku přežehlete, nejlépe parní žehličkou

Zápis do 1. ročníku – ZŠ Trnava

Online zpravodajství – šíření koronaviru

Termín prohlídky obecních bytů

Vážení občané, v úterý dne 3.3.2020 si mohou všichni potenciální zájemci prohlédnout v době od 17.00 do 18.30 nabízené obecní byty k pronájmu. V případě jakýchkoliv dotazů v době před plánovanou prohlídkou se obracejte na starostu obce, pana Libora Baďuru na tel. 602 572 382, případně na místostarostu obce, pana Ing. Marcela Mahďáka na tel. 778 486 199.

Nabídka pronájmu obecních bytů

Obec Podkopná Lhota nabízí k pronájmu obecní byty v budově bývalé mateřské školy – v současné době Penzionu na škole. 

Jedná se o celkem 7 samostatných bytových jednotek (z toho 2 bytové jednotky upraveny jako bezbariérové), které budou určeny k nájemnímu bydlení občanů obce, případně občanů blízkého či širšího okolí. Lhůta pro podání žádosti o pronájem nabízených bytových jednotek je stanovena do 6.3.2020 do 12.00 hodin. Předpokládaná cena nájmu bude obdobná jako v sousedních obcích, tj. v místě a čase obvyklá.

Bližší informace naleznete v připojených souborech, případně na Obecním úřadu.

Výzva k podání nabídky – poptávkové řízení s názvem využití obecních nájemních bytů

Příloha č. 1 – vzor nabídky zájemce o byt 

Příloha č. 2 – fotografie nabízených bytových jednotek

Veřejná doprava v kraji dozná změn

Každoročně dochází v prosinci k drobné změně jízdních řádů. V letošním roce však bude hlavní změnou ve Zlínském kraji zavedení nového tarifního systému. Bližší informace k uvedeným změnám zobrazíte zde

Nabídka kůrovcového dřeva

Vážení občané, obec Podkopná Lhota nabízí zájemcům formou samotěžby na základě uzavření smlouvy o prodeji dříví v drobném formou samovýroby kůrovcové dřevo. V případě zájmu se obracejte na starostu obce, pana Libora Baďuru na tel. 602 572 382.

Upozornění na ořez a odstranění dřevin v blízkosti distribuční soustavy

Společnost E.ON Česká republika žádá všechny vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin způsobem, jak je uvedeno v Upozornění v příloze, vstoupí zaměstnanci společnosti E.ON, nebo pověřené organizace na základě plné moci udělené ze strany společnosti E.ON Distribuce, a.s., následně na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin vlastními prostředky. Více informací naleznete v následujících přílohách:

 Upozornění vlastníkům a uživatelům nemovitostí