• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Interaktivní mapa Barum Czech rally Zlín

Interaktivní online webová mapová aplikace zobrazuje rychlostní zkoušky, divácká místa, servis, důležitá místa, zajímavosti, ubytování, restaurace, odkazuje na časové harmonogramy, startovní listiny a také online výsledky. V menu aplikace lze mimo jiné libovolně zapínat a vypínat jednotlivé vrstvy včetně podkladových map. Pro přechod na interaktivní mapu klikněte na následující banner.

Pokyny k Barum Czech rally Zlín

Vážení občané, v neděli 18.8.2019 bude v naší obci a také v okolních obcích Kašava a Trnava omezen provoz. Důvodem je průjezd závodních speciálů rychlostní zkouškou s názvem Kašava, která je zahrnuta do druhé etapy jednoho z největších motoristických podniků v České republice s názvem Barum Czech rally Zlín. Silnice bude pro veškerý provoz uzavřena v neděli 18.8.2019 od 8.14 hod. do 18.16 hod. Regulace provozu bude probíhat již od 6.14 hod. Všichni soutěžící budou mít seznamovací jízdy s tratí za dohledu pořadatelů a Policie ČR ve středu 14.8.2019 od 8.00 do 18.00 hod. Česká pošta roznesla do všech domácností informační materiály k této soutěžní akci. V materiálech jsou uvedeny kontakty na vedoucího rychlostní zkoušky, na kterého se můžete obrátit i v případě událostí nesouvisejících s rally. Pořadatel přednostně poskytuje možnost zdravotního zásahu i pro neúčastníky rally za cenu přerušení podniku. Bezpečnostní pokyny jsou dostupné na následujícím odkazu

Služba zlínské policie občanům v době konání Barum Czech rally

Od čtvrtka 15. do neděle 18. srpna 2019 bude v provozu speciální telefonní linka, na které Vám policisté Krajského ředitelství policie Zlínského kraje odpoví na otázky týkající se uzavírek komunikací v souvislosti s Barum rally, aktuálních uzavírek komunikací na příjezdech do Zlína a intenzitách provozu na komunikacích ve Zlínském kraji. Policisté zajišťující tuto službu budou mít k dispozici aktuální informace z vrtulníku Letecké služby Policie České republiky i od policejních hlídek z celého Zlínského kraje.

Službu mohou využít jak diváci Barum Rally, kteří směřují k rychlostním zkouškám, tak i občané, kteří plánují cesty za jiným účelem. Policisté Vám poradí nejvhodnější trasu objížděk uzavřených komunikací a tam, kde není objížďka možná, Vám pomohou odhadnout dobu zdržení při jízdě k cíli Vaší cesty.

Číslo speciální telefonní linky: 974 666 555
– dopravní informace zlínské policie pro Zlínský kraj v době konání Barum Czech Rally Zlín
– informace o uzavírkách ve Zlínském kraji
– informace o aktuální dopravní situaci na komunikacích ve Zlínském kraji
– informace o objížďkových trasách

Nabídka práce – prodejna smíšeného zboží

Vážení občané, provozovatel obchodu potravin a smíšeného zboží v Podkopné Lhotě, společnost Hruška spol., s.r.o. přijme vedoucí prodejny a prodavačky pro nově otevřenou prodejnu v naší obci. Bližší informace naleznete v následujícím letáku

Barum rally – info k bezpečnosti

       

       

Mikrojesle Vizovice

 

Omezení a uzavření MŠ Trnava

Mateřská škola Trnava, okres Zlín příspěvková organizace
adresa: Trnava 326, 763 18 Trnava, tel.: 577 988 330, e-mail: mstrnava@volny.cz

Oznamuje, že bude z organizačních důvodů ve dnech 18. – 20.6. 2019 omezen provoz a to na dobu od 6.30 do 14.30 hod.

Ve dnech letních prázdnin bude mateřská škola uzavřena od 15.7.2019 do 23.8.2019.

Senoseč luk v Podkopné Lhotě

V celé ČR je nyní období senosečí při nichž dochází k poranění a usmrcení zvěře. Ve spolupráci České zemědělské univerzity v Praze a Ministerstva životního prostředí ČR byl spuštěn pilotní webový portál Ochrana zvířat při sklizni a senosečích. Cílem projektu je v období května až sprna provést ve vybraných lokalitách prevenci a ochranu ohrožených živočišných druhů při sklizni a senoseči za aktivní účasti veřejnosti a provozovatelů myslivecké činnosti do které se můžete registrovat jako dobrovolník, zemědělec případně myslivec. Více informací naleznete na webu http://senosec.czu.cz/

Osvědčení o úspoře emisí za rok 2018

 

Výsledky voleb do Evropského parlamentu

 

Výsledek hlasování je dostupný také na portálu www.volby.cz, konkrétně na tomto odkazu

Kotlíkové dotace

Zlínský kraj realizuje III. vlnu tzv. „Kotlíkové dotace“, jejímž prostřednictvím mohou žadatelé ze Zlínského kraje získat dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový, ekologický zdroj tepla. Více informací zobrazíte v příloze

Úhrada místních poplatků

Vážení občané, poplatky za komunální odpad, kabelovou televizi a psa můžete uhradit na Obecním úřadě, popř. elektronicky na účet č. 10326661/0100. Při elektronické úhradě prosím uveďte do variabilního symbolu číslo popisné/evidenční a do zprávy pro příjemce uveďte své jméno, příjmení a poplatky, které hradíte. Výše poplatků za jednotlivé položky jsou následující:

  poplatek za odpad svoz 2 x za měsíc/poplatník 450 Kč/rok
  poplatek za psa 1 pes 100 Kč/rok
  2 psi 200 Kč/rok
  za každého dalšího 500 Kč/rok
  kabelová televize 7 TV kanálů + infokanál + DTV 400 Kč/rok

Dotazník pro obyvatele obcí na Vizovicku a Slušovicku

Jste spokojeni s kvalitou života ve Vaší obci? Zajímá nás Váš názor. Podělte se o něj s námi vyplněním následujícího dotazníku

.