Informace o vydaném Opatření obecné povahy č. 1/2012/p - Územním plánu Podkopná Lhota ve smyslu § 165 odst. 2 zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů


Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota vydalo dne 13. 7. 2012 usnesením č. 3/13Z/2012 Územní plán Podkopná Lhota formou Opatření obecné povahy č. 1/2012/p, které nabylo účinnosti dne  4. 8. 2012. Územní plán řeší vymezení všech funkčních ploch na území obce – k.ú. Podkopná Lhota.

Do uvedené územně plánovací dokumentace lze nahlížet na:
  • Obecním úřadu Podkopná Lhota - kompletní dokumentace
  • Webových stránkách Obce Podkopná Lhota – úřední deska
  • Městském úřadu Slušovice, stavebním úřadu
  • Městském úřadu Vizovice, odboru stavebního úřadu – u pořizovatele
  • Krajském úřadu Zlínského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu

Opatření obecné povahy č. 1/2012/p

Územní plán obce Podkopná Lhota - textová část (odůvodnění)

Územní plán obce Podkopná Lhota - hlavní výkres

Zpráva o uplatňování územního plánu Podkopná Lhota v uplynulém období 2011 - 2017