• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Nabídka pronájmu obecních bytů

Obec Podkopná Lhota nabízí k pronájmu obecní byty v budově bývalé mateřské školy – v současné době Penzionu na škole. 

Jedná se o celkem 7 samostatných bytových jednotek (z toho 2 bytové jednotky upraveny jako bezbariérové), které budou určeny k nájemnímu bydlení občanů obce, případně občanů blízkého či širšího okolí. Lhůta pro podání žádosti o pronájem nabízených bytových jednotek je stanovena do 6.3.2020 do 12.00 hodin. Předpokládaná cena nájmu bude obdobná jako v sousedních obcích, tj. v místě a čase obvyklá.

Bližší informace naleznete v připojených souborech, případně na Obecním úřadu.

Výzva k podání nabídky – poptávkové řízení s názvem využití obecních nájemních bytů

Příloha č. 1 – vzor nabídky zájemce o byt 

Příloha č. 2 – fotografie nabízených bytových jednotek