• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Zápis do Mateřské školy Trnava

Mateřská škola Trnava, okres Zlín příspěvková organizace
adresa: Trnava 326, 763 18 Trnava, tel.: 577 988 330, e-mail: mstrnava@volny.cz

Oznámení termínu zápisu do Mateřské školy Trnava pro školní rok 2020-2021

Vážení rodiče, zápis do Mateřské školy Trnava proběhne dne 15.5.2020 v době od 13.00 do 16.00 hod, a to formou bezkontaktního předání žádosti o přijetí dle informací, níže sdělených. Vzhledem k epidemiologické situaci si prosím všechny potřebné dokumenty k zápisu stáhněte na webových
stránkách školy https://mstrnava.webnode.cz/zapis-2020/

Doporučujeme se předem telefonicky domluvit s dětskou lékařkou na vydání potvrzení o očkování. Pokud nebude možné získat potvrzení od lékaře, prosím podepište čestné prohlášení, že je dítě očkované a dodejte kopii očkovacího průkazu.

Přečtěte si pozorně kritéria pro přijímání dětí a promyslete požadovaný způsob docházky.
V souladu s § 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, je ředitel mateřské školy povinen při přijetí dítěte do mateřské školy písemně dohodnout se zákonným zástupcem docházku dítěte do mateřské školy. Nezapomeňte, že žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání v době podání již musí být opatřena vyjádřením pediatra.

Bez informace o proočkování dětí není možné dítě do mateřské školy přijmout, výjimku tvoří děti, jichž se týká povinná předškolní docházka.

Spolu s žádostí přineste i podepsané prohlášení zákonných zástupců, přihlášku ke stravování, kopii rodného listu a již zmíněné čestné prohlášení a kopii očkovacího průkazu. Nezapomeňte uvést svoji e-mailovou adresu, sdělím Vám registrační číslo, pod kterým bude na webových stránkách školy zveřejněn výsledek zápisu.

Vše prosím zalepte do velké obálky a vhoďte do připravené schránky před
MŠ. Pokud máte datovou schránku, můžete dokumenty poslat i touto cestou popř. e-mailem, v tomto případě (při podání žádosti e-mailem), musí být žádost podepsaná ověřeným elektronickým podpisem.

Prosíme, věnujte pozornost pečlivému vyplnění všech požadovaných formulářů, vyhneme se tak pozdějšímu doplňování a shánění informací.

Děkuji Vám za ochotu spolupracovat a věřím, že i v této nelehké době zvládneme zápis do naší mateřské školy bez problémů, i když netradičním způsobem.

                                                           Marcela Hanulíková – ředitelka školy