• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Zasedání zastupitelstva

Vážení občané, ve čtvrtek dne 21.5.2020 se v 18.00 hodin koná v místnosti kulturního sálu v budově č.p. 85 zasedání obecního zastupitelstva.

Všichni jste na zasedání srdečně zváni

Program zasedání:
1. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Projednání rozpočtu obce
4. Projednání střednědobého rozpočtového výhledu
5. Projednání smlouvy o poskytnutí dotace ze SFŽP
6.Projednání dohody o udělení souhlasu se stavební úpravou napojení MK
7. Projednání smlouvy o společném postupu zadavatelů veřejné zakázky + ostatní záležitosti k akci „opěrná zeď – č.p. 39“
8. Projednání smlouvy na ukládání bioodpadu
9. Projednání problematiky odpadového hospodářství
10. Projednání smlouvy na zpracování žádosti o dotaci na obecní kanalizaci
11. Projednání dodatku ke smlouvě o odběru zemního plynu
12. Projednání žádosti o připojení na obecní vodovod
13. Projednání změny stanov MRS
14. Projednání žádosti o podporu – Dům pro seniory Lukov
15. Projednání žádosti o podporu – Linka bezpečí
16. Provoz kabelové TV
17. Projednání stížnosti paní H. Burešové
18. Různé
19. Diskuze