• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Zasedání zastupitelstva

Vážení občané, ve čtvrtek dne 24.9.2020 se v 18.00 hodin koná v budově obecního úřadu (Podkopná Lhota č.p. 37) zasedání obecního zastupitelstva. 

Všichni jste na zasedání srdečně zváni

Program zasedání:
1. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu jednání
3. Projednání a schválení dodavatelských smluv
4. Projednání a schválení smlouvy o zřízení věcného břemene
5. Kanalizace
6. Různé
7. Diskuze