• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Podkopná Lhota

Vyhledání a průzkum zdroje podzemních vod pro obec Podkopná Lhota

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Předmětem podpory bylo vyhloubení průzkumného hydrogeologického vrtu a jeho napojení na vodárenskou soustavu obce. Cílem projektu bylo posílit stávající jímání podzemní vody.

             www.mzp.cz                                                             www.sfzp.cz

Celkový rozpočet akce: 1 570 270 Kč
Dotace : 1 040 628 Kč
Spolufinancování obce: 529 642 Kč