• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Vykoupení objektu č.p. 92 – bytový dům – bývalá mateřská škola

Podkopná Lhota – výkup objektu č.p. 92

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem financí České republiky na základě rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR.

Předmětem podpory byl výkup objektu č.p. 92, který bude po výkupu a změně užívání disponovat 7 bytovými jednotkami a bude tak uspokojena problematika nájemního bydlení, která je v současné době často diskutovaným tématem v obcích České republiky. Bytová politika se stává jednou z důležitých oblastí, na níž je třeba se s výhledem do budoucna pečlivě zaměřit. Cílem projektu bylo tuto nemovitost vykoupit a po drobných úpravách v objektu zajistit dostupnost dlouhodobého bydlení formou obecních nájemních bytů.

www.mfcr.cz                                                           

Celkový rozpočet akce: 10 900 000 Kč
Dotace : 8 896 794 Kč
Spolufinancování obce: 2 003 206 Kč

Budova č.p. 92, resp. dříve národní škola, následně mateřská škola, následně střední odborné učiliště, poté penzion na škole a nyní bytový dům byla od samotné výstavby (1954) až do roku 2011 v majetku obce Podkopná Lhota. V roce 2011 byla budova prodána společnosti Vinter Zlín spol. s.r.o. a to z důvodu splacení dluhů vzniklých nehospodárným nakládáním tehdejšího vedení obce (v letech 2000 – 2010). Společnost Vinter Zlín spol. s.r.o. budovu a přilehlé okolí zrekonstruovala a zrekolaudovala na malokapacitní ubytovací zařízení – penzion, který dostal název „Penzion na škole“.

V roce 2019 zahájilo současné vedení obce jednání s vlastníkem budovy a to za účelem vykoupení uvedené budovy zpět do majetku obce, aby sloužila veřejnému zájmu a poskytla zázemí pro občany obce. S využitím dotace od Ministerstva financí ČR se podařilo objekt vrátit zpět do majetku obce, zrušit zástavní právo ve prospěch Státního fondu životního prostředí, které na budově vázlo od roku 2003 v souvislosti s budováním plynovodu a nabídnout tak občanům obecní nájemní byty.

Historie budovy a porovnání hospodárného nakládání s majetkem je patrné z následujících fotografií.