• IMG_2557.JPG
  • IMG_2627.JPG
  • IMG_2456.JPG
  • IMG_2542.jpg
  • IMG_2572.JPG
  • IMG_2582.JPG
  • IMG_2592.JPG
  • IMG_2593.JPG
  • IMG_2594.JPG
  • IMG_2598.JPG
  • IMG_2646.JPG
  • IMG_2652.JPG
  • IMG_2662.JPG
  • IMG_2664.JPG

Zastupitelstvo obce

Starostové Podkopné Lhoty

  • R. Mahďák
  • P. Bořuta
  • O. Sedláček
  • R. Košárek
  • M. Mika
  • J. Javora
  • J. Macík
  • E. Knedla
  • L. Minařík
  • J. Jakuba

 

aaa 

              Členové zastupitelstva obce na funkční období 2018 – 2022
  • Baďura Libor
  • Ing. Mahďák Marcel
  • Hanák Martin
  • Řezník Jan
  • Marušák Marek
  • Jakubů Zdeněk
  • Mika Mojmír
  • Gargulák Josef
  • Minařík Lubomír