• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Usnesení zastupitelstva 3Z/2011

Usnesení 1/3Z/2011 Od 14.1.2011 bude zajišťovat aktualizaci informací na infokanálu kabelové televize Podkopná Lhota Bc. Irena Knedlová.
Hlasování:                     Pro: 8                       Proti: 1                       Zdrželi se hlasování: 0

Usnesení 2/3Z/2011
Návrh rozpočtu obce Podkopná Lhota na rok 2011 a následné hlasování o jeho schválení.
Hlasování:                     Pro: 9                       Proti: 0                       Zdrželi se hlasování: 0