• IMG_2557.JPG
 • IMG_2627.JPG
 • IMG_2456.JPG
 • IMG_2542.jpg
 • IMG_2572.JPG
 • IMG_2582.JPG
 • IMG_2592.JPG
 • IMG_2593.JPG
 • IMG_2594.JPG
 • IMG_2598.JPG
 • IMG_2646.JPG
 • IMG_2652.JPG
 • IMG_2662.JPG
 • IMG_2664.JPG

Úhrada poplatku z pobytu

Sazba poplatku činí 20 Kč za každý započatý den pobytu, s výjimkou dne jeho počátku. (obdobně jako v roce 2019).

Poplatek je splatný nejpozději do posledního dne následujícího měsíce pololetí příslušného kalendářního roku.

Poplatek je možné uhradit elektronicky převodem na účet obce č. 10326661/0100, za účelem identifikace plátce uveďte prosím variabilní symbol číslo nemovitosti, v níž je poskytován pobyt. Do zprávy pro příjemce uveďte  své jméno , příjmení a text „poplatek z pobytu za období“.

Poplatek je možné uhradit také v hotovosti osobně v kanceláři Obecního úřadu Podkopná Lhota na adrese Podkopná Lhota 37 a to v úřední hodiny.

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu