Sjízdnost hlavní - krajské silnice č. 4893 vedoucí obcí má na starosti Správa a údržba silnic Zlínského kraje. Hlavní pozemní komunikace je silnice III. třídy a proto má Správa a údržba silnic povinnost zajistit sjízdnost do 12 hodin od zjištění stavu nesjízdnosti. V případě nesjízdnosti neváhejte a okamžitě tuto skutečnost ohlaste na dispečink zimní údržby na tel. 577 044 204 nebo 602 436 601. Pohyb sypačů můžete sledovat online zde