Vážení občané, zastupitelstvo obce Podkopná Lhota na svém zasedání dne 12.2.2024 rozhodlo a schválilo, že každé dítě s trvalým pobytem v obci Podkopná Lhota ve věku do 18 let obdrží z rozpočtu obce jednorázovou finanční podporu pro rok 2024 ve výši 1 000 Kč. Podpora bude určena na úhradu nákladů souvisejících se sportovní a zájmovou činností dítěte aktivně vykonávanou v roce 2024. Podmínkou podpory je předložení paragonu (dokladu o zaplacení např. sportovního vybavení) vystaveného na jméno dítěte a potvrzení o aktivní účasti ve sportovní a zájmové činnosti provozovatelem/pořadatelem této činnosti, v odůvodněných případech čestným prohlášením rodiče. Proplacení uvedené finanční podpory s Vámi bude řešit účetní obce paní Bc. Lucie Sluštíková.