Zápis do 1. ročníku základního vzdělávání proběhne dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v pondělí 8. dubna 2024 v 15,00 – 17,30 hodin v Základní škole Trnava.

K zápisu se dostaví děti, které k 1. 9. 2024 dosáhnou šesti let a děti, kterým byla školní docházka v minulém roce odložena.

Vezměte s sebou rodný list dítěte a OP rodičů.