Nebezpečný odpad NEODKLÁDEJTE PŘEDEM VOLNĚ v prostoru před bytovým domem č.p. 92

NEBEZPEČNÝ ODPAD jako jsou například: zářivky, láhve od chemikálií, chemikálie (na obalu musí být napsána přesná specifikace odkládané chemikálie), motorové oleje, mořidla, rozpouštědla, plastové obaly od škodlivin, hadry znečištěné barvami a oleji, obaly od sprejů, staré kosmetické přípravky, staré přípravky na hubení škůdců, staré léky od Vás osobně převezmou pracovníci firmy Marius Pedersen, kteří budou odběr a svoz nebezpečného odpadu provádět dne 25.5.2024 v době od 7:30 do 8:15 hodin v prostoru před budovou obecního bytového domu č.p. 92.

ELEKTROODPAD jako jsou vyřazená rádia, televize, ledničky, mrazničky, vysavače, mixery, PC a ostatní domácí elektrospotřebiče můžete den přede dnem a v době svozu -tj. 24.5. celý den a 25.5. v době od 7:30 do 8:15 hod. odkládat před bytovým domem na plochu u hlavní cesty, na místě označeném cedulkou ELEKTROODPAD.

OBJEMNÝ ODPAD jako je nábytek, koberce, linolea, kočárky, umyvadla, okenní rámy, dřevotřískové plotny, apod. odkládejte do velkoobjemového kontejneru, označeném cedulkou OBJEMNÝ ODPAD, který bude jako každoročně přistaven v prostoru před bytovým domem č.p. 92 . Nábytek odkládejte v rozloženém stavu (např. na jednotlivé desky). Přistavení kontejneru na velkoobjemný odpad bude oznámeno obecním rozhlasem.

Mimo uvedenou dobu již nebude možné velkobjemné a nebezpečné odpady odevzdávat, neboť svozová technika bude přesunuta do další obce.

JEDLÉ OLEJE A TUKY odkládejte v PET lahvích nebo plastových kanystrech do sběrné nádoby - hnědé popelnice o objemu 120 l přistavené před vraty požární zbrojnice, označené cedulkou JEDLÉ OLEJE A TUKY.

PNEUMATIKY odkládejte na ploše za bytovým domem na místo označené cedulkou PNEUMATIKY.

KOVOVÝ ODPAD tedy všechno, co je ze železa , hliníku, mědi nebo mosazi, odkládejde do kontejneru , který je umístěn trvale celoročně za bytovým domem.

JEDLÉ OLEJE A TUKY, PNEUMATIKY I KOVOVÝ ODPAD můžete na uvedených místech odkládat celoročně kdykoli i mimo termíny svozu velkobjemného odpadu.

ŽÁDÁME O DODRŽOVÁNÍ ZDE PÍSEMNĚ STANOVENÉHO.

Jelikož jsou sběry v obci organizovány pravidelně každoročně dvakrát(vždy na jaro a na podzim), není důvod, aby některé z těchto nebezpečných odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě.

Obecní zastupitelstvo Podkopná Lhota děkuje za Vaši snahu vedoucí k ochraně a zlepšení životního prostředí i k lepší hospodárnosti naší obce.