Pozor Změna!! Nebezpečný odpad NEODKLÁDEJTE PŘEDEM VOLNĚ v prostoru před bytovým domem č.p. 92. Nebezpečný odpad od Vás osobně převezmou pracovníci firmy Marius Pedersen, kteří budou odběr a svoz nebezpečného odpadu provádět dne 7.10.2023 v době od 7:30 do 8:15 hodin v prostoru před budovou obecního bytového domu č.p. 92.

Na vyznačeném místě v prostoru před bytovým domem můžete odkládat pouze opotřebované pneumatiky.

Elektroodpad - jako vyřazená rádia, televize, ledničky, mrazničky a ostatní domácí elektrospotřebiče odkládejte v prostoru VEDLE budovy obecního úřadu.

Na objemný odpad, jako je nábytek, koberce, linolea, kočárky, umyvadla, okenní rámy, apod. bude jako každoročně přistaven v prostoru před bytovým domem č.p. 92 velkoobjemový kontejner. Nábytek odkládejte v rozloženém stavu (např. na jednotlivé desky).

Použité jedlé oleje a tuky odkládejte v PET lahvích nebo plastových kanystrech do sběrné nádoby - hnědé popelnice o objemu 120 l přistavené před vraty požární zbrojnice.

Mimo uvedenou dobu již nebude možné odpady odevzdávat, neboť svozová technika bude přesunuta do další obce.

Dočasně je pozastaven příjem chemikálií

Sobotní sběr dne 7.10.2023 se týká následujících druhů odpadů:

Odevzdat můžete:

• olejové automobilové filtry, plechovky od barev, monočlánky, autobaterie

• zářivky, láhve od chemikálií, motorové oleje, mořidla, rozpouštědla

• plastové obaly od škodlivin, opotřebované pneumatiky, hadry znečištěné barvami a oleji

• obaly od sprejů, staré kosmetické přípravky, staré přípravky na hubení škůdců, staré léky

• televizory, rádia, ledničky, vysavače, mixery, domácí elektrospotřebiče - elektroodpad shromažďujte z boční strany, tj. VEDLE budovy Obecního úřadu (bude odvezen v jiný termín)

• objemný odpad (koberce, matrace, linolea, kočárky, WC mísy, umyvadla, staré skříně, stoly, postele)

Jelikož jsou sběry v obci organizovány každoročně, není důvod, aby některé z těchto nebezpečných odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě.

Obecní zastupitelstvo Podkopná Lhota děkuje za Vaši snahu vedoucí k ochraně a zlepšení životního prostředí