Tříkrálová sbírka letos v Podkopné Lhotě a Trnavě vynesla celkem 86 429 Kč (Trnava 69 264 Kč a Podkopná Lhota 17 165 Kč).

Děkujeme všem občanům za jejich štědrost a ochotu pomáhat, a také všem králům a jejich vedoucím za jejich koledování v nepříznivém počasí.