Zastupitelstvo obce Podkopná Lhota Vám všem přeje příjemné prožití velikonočních svátků.