Obec Podkopná Lhota vyzývá spolky v obci, budou-li v roce 2024 žádat obec o finanční podporu, aby své požadavky doručily v písemné podobě do kanceláře obce do pátku 2.2.2024 se sdělením, na jaký účel spolkové činnosti budou finanční prostředky použity a co bude přínosem pro obec za vynaloženou finanční podporu. Dále obec požaduje ve sdělení prokázání činnosti spolku a sdělení, jak velkou část spolku tvoří ti členové spolku, kteří mají trvalý pobyt v obci Podkopná Lhota.