Obec Neubuz a cestovní kancelář Rapant spol. s.r.o. pořádají v neděli 24. září 2023 zájezd pro cyklisty i pěší z Brumova do Trenčína.

Závazné přihlášky je možné doručit osobně na Obecní úřad Neubuz nebo na obec@neubuz.cz do 20.9.2023.

Bližší informace v přiloženém letáku.